Ads Top

'Belangrijk dat banken eigen gedragsregels opstellen'

Ter ondersteuning van de publieke consultatie van het pakket ‘Toekomstgericht bankieren’ heeft de Nederlandse Vereniging van Banken onderzoek laten doen onder een representatieve groep Nederlanders. Op factoren als betrouwbaarheid, duidelijkheid, service en stabiliteit worden banken positief beoordeeld, zo blijkt uit het onderzoek van TNS NIPO. Verbeterpunten zijn het beloningsbeleid, klantgerichter werken en transparanter werken.

Nederlanders hechten meer waarde aan de impact van tuchtrecht (58%) dan aan de bankierseed (36%). Een meerderheid van de ondervraagden (56%) vindt het belangrijk dat banken hun eigen gedragsregels opstellen zodat medewerkers en samenleving weten waar ze aan toe zijn. NVB-voorzitter Chris Buijink: ‘Wij zien deze percentages als een steun in de rug maar er is onmiskenbaar nog veel te doen.’

Het pakket ‘Toekomstgericht bankieren’ bevat gedragsregels die zijn afgeleid van de bankierseed en het tuchtrecht die vanaf 1 januari a.s. voor alle medewerkers van banken gaan gelden. De uitkomsten van het onderzoek van TNS NIPO worden bij de verwerking van de resultaten van de consultatie betrokken.
Maatschappelijk statuut

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) gebruikt de komende maanden om de resultaten van de publieke consultatie te verwerken. ‘Toekomstgericht bankieren’ bestaat naast de gedragsregels voor bankiers uit het maatschappelijk statuut en de vernieuwde Code Banken en wordt na de zomer definitief vastgesteld en gepubliceerd.

In april en mei kon het publiek via de website van de NVB op het pakket reageren. Ruim 2200 mensen hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt, waarvan 2000 via het particuliere initiatief www.verteljebankdewaarheid.nl. Ook een twintigtal maatschappelijke organisaties, waaronder de Consumentenbond, heeft een reactie gegeven.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.