Ads Top

Financiële instellingen toetsen nieuwe klanten voor FATCA

Financiële instellingen gaan vanaf 1 juli 2014 voor nieuwe klanten vaststellen of zij mogelijk belastingplichtig zijn in de V.S. Dit is een voortvloeisel van de overeenkomst tot uitwisseling van gegevens die het ministerie van Financiën 18 december 2013 sloot met de Amerikaanse overheid. Aanleiding hiervoor is de Amerikaanse belastingwet, Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

Deze wetgeving is bedoeld om ervoor te zorgen dat Amerikaans belastingplichtigen, die buiten de Verenigde Staten tegoeden aanhouden, correct belastingaangifte doen bij de Amerikaanse belastingdienst, de IRS.

Nieuwe klanten kan gevraagd worden een formulier in te vullen waaruit moet blijken of de klant een US Person is. Meer informatie over dit formulier vindt u in het blok aan de rechterzijde op deze pagina (Self Certification formulieren).

 Indien uw bank heeft vastgesteld dat u een U.S. person bent, worden uw gegevens verstrekt aan de Nederlandse belastingdienst, die deze doorgeeft aan de IRS.

Wanneer bent u een US Person?

Wanneer u belastingplichtig bent, betekent dit dat u aangifte moet doen. Of u belasting moet betalen is onder andere afhankelijk van het belastingverdrag tussen Nederland en de V.S. of bijvoorbeeld uw inkomen. De IRS omschrijft een Amerikaans belastingplichtige als een US Person. U wordt mogelijk door uw bank benaderd als een of meerdere van de onderstaande situaties op u van toepassing is/zijn:
•U heeft een Amerikaans paspoort
•U woont in de V.S.
•U bent geboren in de V.S.
•U heeft een Amerikaans woon-, postadres of telefoonnummer
•U maakt periodiek geld over naar de V.S.
•U heeft een gevolmachtigde met een Amerikaans adres
•U heeft een Per Adres (P/A) in de V.S.
•Ook organisaties kunnen een US Person zijn, bijvoorbeeld wanneer ze zijn gevestigd in de V.S. of zijn opgericht naar Amerikaans recht.

Volgens de Amerikaanse belastingdienst, de IRS, lopen de V.S. jaarlijks veel geld aan belastinginkomsten mis, doordat belastingplichtigen geen of onvolledig aangifte doen. Een groot deel daarvan schrijft de IRS toe aan Amerikanen die buiten de V.S. wonen of daar bezittingen hebben. Daarom is de Amerikaanse wet FATCA in het leven geroepen.

De NVB publiceerde al eerder informatie op haar website om klanten die mogelijk Amerikaans belastingplichtig zijn te informeren.


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.