Ads Top

KPMG: 'Aantal vermogensbeheerders zal in 2030 gehalveerd zijn'

Het aantal vermogensbeheerders dat op dit moment wereldwijd actief is, zal over vijftien jaar gehalveerd zijn. De daling is een gevolg van het feit dat in het jaar 2030 het profiel van de gemiddeld klant van de vermogensbeheerder er volledig anders uitziet, van de opkomst van nieuwe technologieën en van het toenemend gebruik van het internet door de klant. In het onderzoeksrapport 'Investing in the future' geeft KPMG een beeld van de toekomst van het wereldwijde vermogensbeheer.

"De belangrijkste verandering die op de vermogensbeheerder afkomt is dat hij te maken krijgt met een jonger en meer divers klantenbestand, dat de eigen verantwoordelijkheid gaat nemen voor de oudedagvoorziening en dus minder aan de vermogensbeheerder over laat", zegt Roel Menken, partner bij KPMG en specialist op het gebied van vermogensbeheer.

Menken: "In 2030 zal de generatie X, mensen geboren tussen 1961 en 1980, met pensioen gaan, en zullen nieuwe generaties zich aandienen, generaties die aanzienlijk verschillen van de huidige. Bovendien zal het vermogen van de nieuwe middenklasse in met name de opkomende markten dan zeer omvangrijk zijn. Ontwikkelingen die het wereldwijde vermogensbeheer drastisch zullen hervormen en gaan zorgen voor de grootste shake-up in de sector ooit."

Het onderzoek van KPMG signaleert dat het er in de toekomst niet langer om gaat dat vermogensbeheerders díe klanten aan zich binden die over voldoende kapitaal beschikken en ook bereid zijn om dat geld te investeren.

Menken: "De vermogensbeheerder van de toekomst moet werken aan een relatie met klanten die in feite bij de wieg begint en bij het graf eindigt, klanten die in toenemende mate uit alle geledingen van de bevolking komen en bovendien steeds jonger zijn. Daarnaast zullen ze er rekening mee moeten houden dat bij deze relatief jonge groep investeerders de vrouw een steeds grotere vinger in de pap heeft en vaker bepaalt wat er met het vermogen van het gezin gebeurt.

Menken constateert dat de technologie een belangrijke rol speelt bij de toekomst van de sector. Menken: "De behoeften en verwachtingen van de klant zullen er over vijftien jaar totaal anders uitzien. Zij zullen een steeds grotere behoefte hebben aan maatwerk als het gaat om informatie en advies. Bovendien zal de klant van de toekomst in toenemende mate online zaken willen doen in plaats van een persoonlijk gesprek. Vermogensbeheerder zullen dan ook op zoek moeten naar een technologie die hen in staat stelt de klant beter te begrijpen en in te spelen op zijn behoefte.

 Zo hebben vermogensbeheerders nog een lange weg te gaan als het gaat om het gebruik van big data, de informatie die als gevolg van het toenemende gebruik van sociale netwerken en multimedia door consumenten beschikbaar komt. De bedrijven investeren weliswaar veel geld in informatietechnologie, maar de aandacht gaat onvoldoende uit naar het scheppen van een IT-omgeving die tegemoet komt aan de behoeften van morgen."

Volgens KPMG bieden alle veranderingen aanzienlijke mogelijkheden voor nieuwe spelers op de markt en zal bovendien een vloedgolf van fusies en overnames op gang komen. Menken: "Nieuwe spelers hebben geen last van verouderde systemen en kunnen heel snel een concurrent van formaat worden als zij er ook in slagen om bijvoorbeeld het gebruik van big data in te passen in hun strategie. Het valt dan ook niet uit te sluiten dat een aantal trusted brands, zoals Google en Apple, zich op de markt begeeft. Als geen ander bedrijf hebben zij aantrekkingskracht op een breed en jong publiek en zijn zij in staat om in korte tijd veel van deze nieuwe klanten aan zich te binden."

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.