Ads Top

Directie DNB terug van vijf naar vier leden met nieuwe portefeuilleverdeling

De directie van de Nederlandsche Bank (DNB) gaat terug van vijf naar vier directieleden. Aanleiding hiervoor is het eerder aangekondigde vertrek van directielid Joanne Kellermann. Ingegeven door de Europeanisering van het bankentoezicht, met een gedeeltelijke overdracht van de beslissingsbevoegdheid naar de ECB, kiezen de directie en Raad van Commissarissen ervoor om het aantal directieleden tot vier te beperken. Met deze voorgenomen besluiten van de directie en de RvC wordt het bestuur zo efficiënt en effectief mogelijk ingericht in de context van de nieuwe Europese Bankenunie.

Met de nieuwe omvang van de directie is ook afgesproken de portefeuilleverdeling aan te passen. De portefeuilleverdeling binnen de directie van DNB gaat er als volgt uitzien:

Prof. dr. Klaas Knot (1967) zal naast zijn positie als lid van de Governing Council van de ECB en het voorzitterschap van de directie de regie gaan voeren over het interne bedrijf.
Dr. Jan Sijbrand (1954) krijgt als voorzitter Toezicht naast de leiding over het bankentoezicht en de divisie toezicht beleid, ook het toezicht op verzekeraars onder zijn hoede.
Mr. Frank Elderson (1970) wordt directeur voor de nieuwe taak van DNB als afwikkelingsautoriteit. Daarnaast zal de heer Elderson het toezicht op de pensioenfondsen en het toezicht horizontale functies (voorheen toezicht expertise centra) voor zijn rekening gaan nemen. De heer Elderson wordt niet primair belast met het toezicht op de banken, het monetair beleid of financiële stabiliteit zodat de afwikkelingsfunctie onafhankelijk en autonoom kan worden uitgevoerd. De heer Elderson houdt Juridische Zaken in zijn pakket.
Prof. dr. Job Swank (1955) neemt naast het takenpakket van de directeur monetaire zaken en financiële stabiliteit ook het betalingsverkeer onder zijn hoede.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.