Ads Top

Financiële sector ziet effectiviteit AFM toenemen

Zakelijke marktpartijen oordelen positiever over de effectiviteit van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ruim vier op de tien respondenten van financiële instellingen is positief hierover, tegenover 29 procent in 2011. Zij bevestigen het belang van de door de AFM ingezette koers om structureel in dialoog te zijn met de markt over prioriteiten in het toezicht en de wijze waarop. Hier valt in hun ogen nog winst te behalen. Dit blijkt uit onderzoek van TNS NIPO onder ruim tweeduizend zakelijke stakeholders waarbij de respondenten medewerkers zijn van onder toezicht staande instellingen.

Voorzitter Merel van Vroonhoven van de AFM: “De AFM houdt structureel de vinger aan de pols voor wat betreft het eigen functioneren, onder meer door onderzoeken. Het is fijn om te bemerken dat stakeholders ervaren dat onze effectiviteit toeneemt. Het commentaar van de markt biedt goede aanknopingspunten voor verdere verbetering van de uitvoering van ons toezicht.”

De AFM blijft dan ook aandacht geven aan de kritiekpunten van zakelijke marktpartijen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. De toezichthouder moet nog meer inzicht geven in haar prioriteiten en effecten, en beter laten zien dat ze de markt begrijpt, zo geven de respondenten aan. De AFM wil die punten adresseren door onder meer op alle niveaus in gesprek te zijn met marktpartijen, input te vragen op haar plannen voor 2015 en werkbezoeken en praktijkdagen te organiseren in de sector.

De AFM onderzoekt ook de ervaringen van consumenten. Van Vroonhoven: ‘’Die blijven heel kritisch over de ontwikkelingen in de financiële sector. Door effectief toezicht te houden dragen wij bij aan een gerechtvaardigd vertrouwen in de financiële sector. Vergroten van gerechtvaardigd vertrouwen is in de eerste plaats een taak van banken, verzekeraars en financieel adviseurs, maar ook de AFM speelt daarbij vanzelfsprekend een rol.’’

Uit de meest recente zakelijke meting blijkt dat handelsplatformen het meest positief (75 procent) zijn over de effectiviteit van de AFM. Gevolgd door banken (54 procent) en beursgenoteerde ondernemingen (52 procent). Accountantsorganisaties – vooral kleinere kantoren – zijn het minst positief (32 procent). Het is de enige groep die de effectiviteit van de AFM minder waardeert dan twee jaar geleden, het aandeel ontevreden respondenten steeg van een op de tien naar een op de vijf. Zij zijn samen met adviseurs en bemiddelaars (38 procent positief) de meest kritische stakeholders. Van alle respondenten is ongeveer een op de tien negatief en vier op de tien is neutraal over de effectiviteit van de AFM.
effectiviteit-afm-13

Merel van Vroonhoven: “We zijn tevreden dat het oordeel over de effectiviteit van ons toezicht is gestegen. Vooral omdat ons toezicht is gericht op het behalen van een zo groot mogelijk effect. We passen ons toezicht steeds opnieuw aan om in te spelen op veranderende omstandigheden.” De AFM legt bijvoorbeeld meer de nadruk op activiteiten die normconform gedrag bevorderen. Te denken valt aan de rol van oriëntatiepunt bij de introductie van nieuwe wetgeving.

Stakeholders die persoonlijk contact hebben (gehad) met de AFM, hebben vaker een positief oordeel over de AFM. Het onderzoek toont dan ook het belang aan om in gesprek te blijven met marktpartijen. Om te bespreken of wat we doen effectief is, onze prioriteiten toe te lichten en om feedback te krijgen. We doen dat op alle niveaus, met individuele gesprekken, via seminars, rondetafelgesprekken of bijvoorbeeld via het Ondernemersloket en het Adviserend Panel.

De AFM slaagt er daarnaast nog beter dan twee jaar gelden in om haar stakeholders te bereiken via de website of interviews. Marktpartijen waarderen vooral de digitale nieuwsbrieven van de AFM, zeven van de tien lezers vinden deze nieuwsbrieven (zeer) goed.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.