Ads Top

Ruim 12.000 mensen biechten vermogen op aan Belastingdienst

Ruim 12.000 mensen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun verzwegen vermogen boetevrij te melden bij de fiscus. Dat kon tot 1 juli. Op de laatste dag meldden zich nog ruim 1.200 mensen.

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën is tevreden. “Veel mensen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om boetevrij vermogen aan te geven. Dat levert de Staat naar verwachting zo’n 900 miljoen euro op. Dit is een mooi resultaat dankzij de inspanningen van de Belastingdienst.”
Mensen die hun vermogen in binnen- of buitenland verborgen hadden voor de Belastingdienst konden van 2 september 2013 tot 1 juli van dit jaar gebruik maken van een versoepeling van de inkeerregeling. Deze regeling hield in dat zij geen boete hoefden te betalen over de ontdoken belasting. Uit ervaringscijfers van de afgelopen jaren blijkt dat het gemiddeld ingekeerde vermogen ca een half miljoen euro per persoon bedraagt. Dit bedrag levert een eenmalige extra belastingopbrengst op van ca 75.000 euro per persoon. Bij 12.000 inkeerders gaat het dan om 6 miljard euro ingekeerd vermogen en een opbrengst voor de schatkist van zo’n 900 miljoen euro. De exacte opbrengst is in de loop van volgend jaar bekend.

Bij de start van de versoepeling van de regeling meldden zich 20 mensen per dag. Tegen het nadere van de deadline liep dat aantal op tot ongeveer 200 mensen per dag. Op de laatste dag noteerde de fiscus ruim 1.200 inkeerders. Bijna 90% van het totaal aantal mensen dat hun vermogen inkeerde was ouder dan 50 jaar. De meest gehoorde reden om in te keren is dat mensen af willen van de steen in hun maag. Ook het feit dat landen (zoals Luxemburg en Zwitserland) hun bankgeheim opheffen of overgaan tot automatische gegevensuitwisseling is een reden voor mensen om gebruik te maken van de regeling.

Met ingang van 1 juli 2014 bedraagt de boete bij het inkeren van vermogens 30% van de ontdoken belasting. Vanaf 1 juli 2015 wordt deze boete verhoogd naar 60%. Mensen die zonder vrijwillig hun vermogen in te keren tegen de lamp lopen, riskeren een boete die kan oplopen tot 300%.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.