Ads Top

Verzekeraar VGZ boekt goede resultaten

De omzet van Coöperatie VGZ daalde in het eerste kwartaal licht tot 9,9 miljard, terwijl het aantal verzekerden in de campagne eind 2012 toenam met 78.325 tot 4,2 miljoen.
De solvabiliteit van Coöperatie VGZ is afgenomen van 174% eind 2011 tot 160% eind 2012. Deze daling was vooral het gevolg van de aangescherpte solvabiliteitseisen van De Nederlandsche Bank (DNB). Operationeel steeg de solvabiliteit met 11%, vooral door het positieve resultaat na belastingen. Met 160% is de solvabiliteit gezond en boven de door DNB gestelde norm.
Op het gebied van zorginkoop heeft Coöperatie VGZ in 2012 veel aandacht besteed aan het versterken van de samenwerking tussen partijen in het veld. Zo heeft de zorgverzekeraar met vijf gemeentes convenanten gesloten voor de invoering van wijknetwerken. Daarnaast is Coöperatie VGZ samen met zorgverleners in drie regio’s pilots gestart met populatiegebonden afspraken. Deze pilots hebben onlangs formeel de status van proeftuin gekregen van het ministerie van VWS.
“De kwaliteit van de zorg in Nederland is goed, maar er is nog genoeg ruimte voor verbetering”, aldus Rob Hillebrand, voorzitter Raad van Bestuur bij Coöperatie VGZ. “Door eenvoudige zorg dichter bij de klant te organiseren, kunnen we de kosten van de zorg verlagen en tegelijk de kwaliteit en klantbeleving verbeteren. Goede samenwerking met onder andere gemeentes en zorgverleners, maar ook de klant zelf, is daarbij cruciaal.”
Coöperatie VGZ voert een prudent beleggingsbeleid gericht op behoud van het belegd vermogen en realiseert vanuit die basis een optimaal beleggingsrendement. In 2012 leidde dat tot een positief beleggingsresultaat van 90 miljoen.Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.