Ads Top

Belastingverdrag Nederland-Noorwegen gemoderniseerd

Het bestaande belastingverdrag tussen Nederland en Noorwegen is gewijzigd. Hiervoor is op 23 april 2013 in Oslo door beide landen een wijzigingsprotocol ondertekend.
Het verdrag dateert uit 1990 en is nu op bepaalde punten gemoderniseerd. Zo is onder meer overeengekomen dat voor pensioenfondsen de bronbelasting op dividend verlaagd wordt van 15% naar 0%.
Het heffingsrecht over winst behaald met het verlenen van diensten is toegewezen aan het land waar de diensten zijn verricht mits de activiteiten langer duren dan 6 maanden.
Verder is het heffingsrecht voor pensioenen, lijfrenten en socialezekerheidspensioenen en -uitkeringen voortaan toegewezen aan de bronstaat. Dat is de staat die de opbouw van de pensioenen en uitkeringen fiscaal heeft gefaciliteerd.
Als de autoriteiten van beide landen er niet in slagen om gevallen van dubbele belasting binnen een termijn van twee jaar op te lossen dan kan voortaan een arbitragecommissie het geschil beslechten.
“Dit wijzigingsprotocol verbetert de voorwaarden voor het investeringsklimaat. Dat is goed nieuws voor Nederlandse ondernemingen die van plan zijn om in Noorwegen te investeren en voor Noorse ondernemingen die van plan zijn om in Nederland te investeren,” aldus staatssecretaris Weekers van Financiën.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.