Ads Top

Misleidende reclames prijzen risicovolle producten aan als alternatief voor sparen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet de laatste tijd reclames voor financiële producten als verzekeringen of beleggingen, waarin sterk de indruk wordt gewekt dat het gaat om een alternatief voor een spaarrekening of –deposito. Deze producten bieden echter niet dezelfde zekerheid, maar kennen juist grotere risico’s en in sommige gevallen hogere kosten. Dergelijke reclames kunnen consumenten op het verkeerde been zetten en zijn daarom misleidend.
Reclame-uitingen over financiële producten moeten volgens de wet correct, duidelijk en niet misleidend zijn. Onder misleiding verstaat de AFM reclames waarin ‘appels met peren’ worden vergeleken, zoals een verzekering of een belegging gelijk stellen aan een spaarrekening. De AFM treedt op tegen dergelijke uitingen.  Ze adviseert daarnaast consumenten alert te zijn op de algemene voorwaarden van een product. Oplettendheid is zeker gewenst als een aanbieder niet onder toezicht staat van de AFM.
De AFM ziet onder meer reclame-uitingen voor verzekeringen waarmee consumenten geld opzij zetten voor later. Zo’n verzekering is vaak een combinatie van zelf geld inleggen en een overlijdensrisicoverzekering. Als de verzekerde eerder overlijdt dan de einddatum van de spaarverzekering, keert deze verzekering direct uit aan de nabestaanden. In tegenstelling tot een normale spaarrekening, kunnen hier extra kosten (voor de verzekering) bij komen kijken.
Daarnaast bieden sommige marktpartijen grond- en goudbeleggingen aan als alternatief voor een spaarrekening. Grond- en goudbeleggingen zijn echter aanzienlijk meer risicovol. Zo is het voorgespiegelde rendement onzeker en lopen beleggers het risico een deel van hun inleg kwijt te raken. Deze beleggingen zijn dan ook geen geschikt alternatief voor een spaarrekening.

Depositogarantiestelsel

Daar komt bij dat het depositogarantiestelsel niet van toepassing is op deze verzekerings- en beleggingsproducten. Het depositogarantiestelsel garandeert dat consumenten hun spaargeld tot 100.000 euro per rekeninghouder terugkrijgen als een bank failliet gaat. Banken met een vergunning van de Nederlandsche Bank (DNB) vallen onder het depositogarantiestelsel. In het Wft-register van DNB kunnen consumenten nagaan of hun bank onder deze regeling valt.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden bieden consumenten meer duidelijkheid over de werkingvan een product, waaronder over de risico’s, de kosten en eventuele garanties. De AFM adviseert consumenten de algemene voorwaarden goed te lezen. Als de werking  van het product daarna nog steeds onduidelijk is, kunnen consumenten contact opnemen met de aanbieder om daar hun vragen te stellen. Ook is onafhankelijk advies over beleggingen en verzekeringen een optie. Daarvoor moet wel apart worden betaald.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.