Ads Top

Coöperatie Univé sluit 2012 af met positief resultaat

Verzekeraar Univé heeft haar eerste jaar als zelfstandige organisatie afgesloten met een netto winst van € 45 miljoen.  De N.V. Univé Schade liet een sterke resultaatsverbetering zien met een netto winst van €  19 miljoen. Een forse stijging ten opzichte van 2011 toen nog een verlies van  € 3 miljoen werd geboekt.
De winst is voornamelijk te danken aan goede beleggingsresultaten. In de komende jaren worden  de operationele kosten verder teruggebracht, zodat ook het technisch resultaat een rooskleuriger beeld zal geven.
Univé is een coöperatieve organisatie die gericht is op het bieden van financiële zekerheid aan haar leden. De organisatie wordt niet gedreven door winst en aandeelhoudersbelang, maar door ledenbelang.
Coöperatie Univé UA vormt samen met dochterbedrijven  N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her de Univé Groep.  Daarnaast zijn aan Univé 18 Regionale Univé’s verbonden, die zelfstandig brandverzekeraar zijn en daarnaast bemiddelen in financiële producten.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.