Ads Top

ABN AMRO rapporteert nettowinst van 415 miljoen over eerste kwartaal

De nettowinst van ABN Amro over het eerste kwartaal van 2013 was 17 procent lager dan de nettowinst van 503 miljoen over het eerste kwartaal van 2012, maar was aanzienlijk hoger dan in het vierde kwartaal van 2012 (verlies van 38 miljoen). Exclusief omvangrijke posten stond de nettowinst jaar op jaar onder druk, doordat de overige baten lager uitvielen en de kredietvoorzieningen verder stegen door de aanhoudend zwakke economische omstandigheden in Nederland
Gerrit Zalm, Bestuursvoorzitter van ABN AMRO Group, noemt het eerste kwartaal van 2013 moeilijk. De Nederlandse economie heeft zich nog niet hersteld en zowel het aantal faillissementen als het werkloosheidscijfer is verder gestegen. Zowel op jaarbasis als op kwartaalbasis lieten de netto rentebaten en de netto provisiebaten niettemin een stijging te zien. De verslechtering van de efficiëntieratio naar 68 procent werd veroorzaakt door een daling van de overige baten en een stijging van de pensioenlasten. Omvangrijke posten hadden een negatief effect van ongeveer 4 procentpunt op de efficiëntieratio in het eerste kwartaal van 2013.
De kredietvoorzieningen voor MKB-bedrijven en particuliere klanten (zowel hypotheken als consumentenleningen) weerspiegelen de zwakke economische omstandigheden en de groei van de werkloosheid in Nederland. De stijging van de kredietvoorzieningen werd ruimschoots gecompenseerd door een vrijval van de voorziening op onze Griekse overheidsgegarandeerde leningen na de verkoop van een tweede tranche van deze leningen.
De bank maakte verder bekend dat er circa 400 voltijdsbanen verdwijnen bij de zakelijke tak, overigens wel via natuurlijk verloop en interne herplaatsing.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.