Ads Top

Reactie op LinkedIn-discussie over samenwerking aanbieders en bemiddelaars

In de LinkedIn-groep van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt een levendige discussie plaats over de samenwerking tussen aanbieders en bemiddelaars. De AFM is gevraagd haar mening te geven over dit onderwerp.
Door het provisieverbod komt er verandering in de bestaande marktstructuur en marktwerking. Veranderingen hebben tijd nodig en alle marktpartijen zijn hierin nog zoekende. Zowel in de oude als in de nieuwe wereld zijn aanbieders en bemiddelaars binnen de grenzen van de Wet of het financieel toezicht (Wft) vrij om met elkaar zaken te doen. Dit betekent dat er geen verplichting is voor aanbieders om met alle bemiddelaars zaken te doen.
De AFM kan zich voorstellen dat sommige producten en/of processen zo ingewikkeld zijn, dat aanbieders daarvoor enkel met bovenwettelijk vakbekwame adviseurs willen werken en/of een minimale ervaring met het product of proces willen garanderen. Dit mag vervolgens niet leiden tot omzeteisen in de samenwerkingsovereenkomst. Dergelijke eisen sluiten niet aan bij een belangrijk doel van het provisieverbod, het voorkomen van sturing in de adviezen van financieel dienstverleners.
Eventuele kwaliteitseisen vanuit de aanbieder moeten er in de eerste plaats op zijn gericht om misstanden te voorkomen. Naar de mening van AFM is het echter niet in de geest van het zuivere marktmodel dat aanbieders verplichtingen opleggen aan financiële dienstverleners die hun vrijheid om in het belang van de klant te handelen onnodig inperkt of die tot een onredelijke lastenverzwaring (in tijd of geld) leiden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.