Ads Top

'Nederlandse banken staan er goed voor'

Nederlandse banken staan er goed voor en hebben de onrust op de financiële markten vorig jaar goed doorstaan. Ook hebben alle maatregelen die zijn genomen sinds de financiële crisis in 2008 gezorgd voor robuustere financiële instellingen en een stabieler financieel systeem. Dat schrijft het ministerie van Financiën in het rapport ‘Beleidsrichtingen voor een weerbare bankensector’.

De Nederlandse Vereniging van Banken vindt het verstandig dat het ministerie nadenkt over manieren om de weerbaarheid van de sector verder te versterken. Maar het is daarbij wel goed om te realiseren dat het, zoals het ministerie schrijft, ‘onmogelijk en onwenselijk is om risico’s in de bankensector volledig weg te nemen’. Zoals het ministerie aangeeft is een beheersbaar risico inherent aan de functie en het bedrijfsmodel van banken. Banken brengen partijen met een overschot aan geld en partijen met een financieringsbehoefte bij elkaar, waarbij ze gebruik maken van hun transformatiefunctie om fricties weg te nemen. Zo verminderen ze het kredietrisico en zorgen ze er voor dat spaargeld ook voor langere tijd kan worden uitgeleend. Deze functie biedt grote voordelen voor burgers en bedrijven: hierdoor kunnen zij geld lenen, sparen, betalen en hun risico’s beheersen, en wordt de Nederlandse economie efficiënter.

Een financieel gezonde bankensector is hard nodig om de komende jaren alle maatschappelijke ambities te helpen realiseren. Denk hierbij aan financiering van de energietransitie, de overgang naar duurzame landbouw en het bouwen van betaalbare koop- en huurwoningen. Voor al deze zaken geldt als voorwaarde dat er voldoende in Nederland gewortelde banken zijn die snel kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Om de weerbaarheid van Nederlandse banken verder te verhogen is het goed als een volgend kabinet ook kijkt naar zaken als het vestigingsklimaat voor en het verdienvermogen van banken.

Op die manier kunnen we de Nederlandse bankensector weerbaar en wendbaar houden, met een gelijk speelveld en een eerlijke kans om op Europees niveau mee te concurreren.  Niet voor niets schrijft het ministerie in het rapport dat uniforme en consistente regels belangrijk zijn ‘om te komen tot een gemeenschappelijke bankenmarkt in Europa en een ongelijk speelveld tussen Nederlandse en buitenlandse banken te voorkomen.’ Een nieuw kabinet zou daarom in moeten zetten op gelijke impact van regelgeving overal in Europa. Dit betekent in Nederland onder andere een gelijke belasting van banken en bedrijfsleven en een solide vestigingsklimaat. Buiten Nederland gaat het onder meer over het gelijk toepassen van (toezicht)regels, met een minimum aan nationale koppen op Europees beleid.

Het volgende kabinet zou verder moeten inzetten op het vervolmaken van de Europese banken- en kapitaalmarktunie,  een Europees depositogarantiestelsel en het raamwerk van regels om een bank in problemen ordelijk te kunnen afwikkelen. Door hier verder aan te werken creëren we een gelijk speelveld voor Europese banken waarbij Nederlandse banken makkelijker grensoverschrijdend kunnen concurreren. Op die manier zorgen we ervoor dat Nederlandse banken ook in de toekomst hun essentiële rol kunnen blijven spelen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.