Ads Top

AFM gaf Nxchange een aanwijzing voor overtreden antiwitwaswet

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Nxchange een aanwijzing gegeven vanwege het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Nxchange schoot tekort in verschillende op haar rustende Wwft-verplichtingen. Deze tekortkomingen zijn, na enige vertraging, inmiddels hersteld.

Nxchange beging diverse overtredingen van de Wwft. Zo beschikte de beleggingsonderneming niet over een risicobeoordeling en beleid om risico’s in te kunnen schatten en te beperken. Verder ontbrak gedegen cliëntenonderzoek waardoor belanghebbenden (UBO’s) niet geïdentificeerd en geverifieerd werden en vond er geen voortdurende controle van de zakelijke relatie plaats. Daarnaast werd het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie niet vastgesteld en werd de bevoegdheid tot vertegenwoordiging door natuurlijke personen niet vastgesteld. Ook heeft Nxchange verzuimd om haar medewerkers en beleidsbepalers periodiek op te leiden.

Nxchange is een beleggingsonderneming. Beleggingsondernemingen hebben onder de Wwft een rol als poortwachter om criminele geldstromen buiten het financiële stelsel te houden. Nxchange heeft deze rol niet adequaat vervuld. Hierdoor liep zij het risico dat de dienstverlening werd misbruikt voor het witwassen van geld of voor het financieren van terrorisme.

Nxchange heeft verschillende herstelwerkzaamheden in gang gezet om de overtredingen te beëindigen, waaronder het opstellen van beleid en het reviewen van alle cliëntendossiers. Het is Nxchange niet gelukt om alle tekortkomingen binnen de gestelde termijn te herstellen. Inmiddels heeft Nxchange alle in de aanwijzing genoemde tekortkomingen hersteld.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.