Ads Top

ABN AMRO MeesPierson positiever over macrobeeld

ABN AMRO MeesPierson heeft besloten haar positie in aandelen uit te breiden van neutraal naar licht overwogen omdat de inflatiedreiging en recessierisico naar de achtergrond verdwijnt. De private bank beschouwt het huidige marktmomentum als sterk en constateert dat de macro-economische situatie in de afgelopen maanden verbeterd is. Al met al is er genoeg reden om voorzichtig weer wat meer in aandelen te beleggen, aldus de bank.

Naast de inflatiedreiging is ook het recessierisico sterk verminderd, aldus ABN AMRO MeesPierson. De private bank wijst erop dat consumenten nog altijd beschikken over een buffer van spaargeld. Bovendien bewegen de reële inkomens (inkomens gecorrigeerd voor inflatie) zich in de goede richting. De bank onderkent dat er geen sprake is van astronomische groei, maar ziet het groeitempo wel toenemen.

ABN AMRO MeesPierson stelt vast dat het sentiment op de aandelenmarkten in de afgelopen maanden uitbundiger is gebleken dan verwacht. Tegelijkertijd constateert de private bank dat de beursprestaties op regio- en sectorniveau nogal uiteenlopen. De Amerikaanse aandelenmarkten, bijvoorbeeld, doen het beter dan de Europese. En de opkomende markten blijven achter bij zowel de VS als Europa.Binnen de VS ziet ABN AMRO MeesPierson een tweedeling: de grote tech-aandelen profiteren van het enthousiasme over AI (artificial intelligence), terwijl de rest van de markt het zonder die impuls moet doen.

Het is niet alles goud wat er blinkt. Waar marktanalisten een sterk herstel van de bedrijfswinsten voorzien in de komende 12 maanden, is ABN AMRO MeesPierson minder optimistisch over de winstvooruitzichten. Wel meent de bank dat er in specifieke sectoren voldoende kansen liggen, onder meer omdat er in de komende jaren naar verwachting veel geïnvesteerd zal worden in AI, de energietransitie en data-infrastructuur. ABN AMRO MeesPierson blijft positief over de sectoren informatietechnologie en gezondheidszorg (beide overwogen). De sector financiële instellingen is onderwogen. En in februari heeft de bank haar weging van de sectoren industrie en luxegoederen & diensten verhoogd (van onderwogen naar neutraal). Op regioniveau geeft ABN AMRO MeesPierson nog altijd de voorkeur aan de VS (overwogen) boven Europa (onderwogen).

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.