Ads Top

BNG Bank boekt in 2023 gezonde financiële resultaten

BNG Bank heeft in 2023 goede financiële resultaten behaald. Het renteresultaat bedroeg 563 miljoen. Dit is 82 miljoen meer dan het resultaat in 2022. De langere looptijd van de verstrekte leningen – die looptijd is gemiddeld 23 jaar – en de gestegen rente hebben bijgedragen aan deze stijging. BNG Bank beoordeelt het renteresultaat als structureel gezond. Over het verslagjaar 2023 heeft BNG Bank een nettowinst gerealiseerd van 254 miljoen.

Een jaar eerder kwam de nettowinst uit op 300 miljoen. Hoewel de nettowinst positief beïnvloed is door het gestegen renteresultaat, is deze 46 miljoen lager dan in 2022 door een lager resultaat financiële transacties uit hoofde van de liquiditeitsportefeuille.

De portefeuille langlopende kredieten is in 2023 met 1,2 miljard gestegen tot 89,2 miljard euro. BNG Bank heeft de klanten voor 11,3 miljard aan nieuwe langlopende leningen verstrekt. Dat is weliswaar 1 miljard minder dan vorig jaar, maar 0,5 miljard méér dan de verwachting was gezien de uitdagende marktomstandigheden.

De bank kon in 2023 voldoende financiering aantrekken en goede transacties doen qua volume, looptijd en prijsstelling. Deze financieringen heeft BNG Bank vervolgens doorgegeven aan de klanten in de vorm van voordelige kredieten. Dat de kredieten van BNG Bank tot de voordeligste behoren, doet ertoe. Het vertaalt zicht direct in lagere kosten voor onze klanten en een hoger maatschappelijk rendement. Dat komt uiteindelijk de Nederlandse burger ten goede. De kapitaalpositie van BNG Bank bleef in het verslagjaar onveranderd sterk. De Common Equity Tier 1-ratio en de Tier 1-ratio bedroegen per einde 2023 respectievelijk 43 en 46 procent.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.