Ads Top

'Weerbare banken hebben ruimte voor stevige impuls aan ambities'

Nederlandse banken zijn financieel weerbaar, mede dankzij de gestegen rente. Dat geeft ruimte om een stevige impuls te geven aan hun ambities op het gebied van digitalisering, duurzaamheid en de strijd tegen het witwassen.

Tegelijkertijd kunnen toenemende concurrentie door digitalisering, grotere vluchtigheid van spaardeposito’s, en een mogelijke verslechtering van het risicobeeld de rugwind doen omslaan in tegenwind. Het is dan ook van belang dat banken hun eigen koers onderbouwd en verantwoord blijven kiezen, en zich daarbij steeds bewust zijn van de maatschappelijke verwachtingen over hun rol.

Dat zei Toezicht Steven Maijoor op een persbijeenkomst bij de presentatie van een nieuwe DNB-studie over de stand van zaken in de Nederlandse bankensector, getiteld ‘Banken in beweging - Kansen en uitdagingen in tijden van hogere rente, digitalisering en verduurzaming’.

In de nieuwe bankenstudie stellen DNB vast dat Nederlandse banken voorop lopen in digitalisering, maar dat het verzilveren van de kansen de beheersing van cyberrisico’s vereist en dat de privacy van klanten  geborgd is. Ook de brede toegankelijkheid van de bancaire dienstverlening moet geborgd zijn, gegeven de uitdaging voor banken om een grote groep klanten te blijven bedienen die moeite heeft met digitaal bankieren en betalen. Tegelijkertijd draagt de digitalisering bij aan de grotere vluchtigheid van spaardeposito’s. Samen met de rentegevoeligheid van spaarders en de verhoogde renterisico’s in de kredietportefeuille, noopt dat tot een verdere aanscherping van het risicomanagement.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.