Ads Top

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2024

Op 19 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met het pakket Belastingplan 2024. Het pakket bevat maatregelen voor de samenleving en het belastingstelsel, die de koopkracht ondersteunen en het belastingstelsel eenvoudiger maken. Het overzicht van de belangrijkste wijzigingen vindt u hieronder. Precies weten wat er voor uw persoonlijke situatie wijzigt per 2024? Ga dan naar de ‘wat betekent dit voor mij’-tool van Wijzer in Geldzaken.

Het kabinet heeft in het pakket Belastingplan 2024 een serie maatregelen opgenomen waardoor werkenden, gepensioneerden en de meeste zzp’ers en ondernemers netto meer overhouden. De eerste belastingschijf van de inkomstenbelasting gaat weliswaar met 0,04% omhoog, maar de arbeidskorting wordt met 115 euro verhoogd en de algemene heffingskorting wordt geïndexeerd. Ondernemers met een hoger inkomen gaan wel meer belasting betalen. Deze ib-ondernemers hebben te maken met de verdere verlaging van de zelfstandigenaftrek uit het vorige Belastingplan van 5030 naar 3750 euro en de verlaging van de mkb-winstvrijstelling van 14  naar 13,31 procent. Zij betalen hierdoor over een groter deel van hun winst of inkomen belasting. Met het verlagen van de mkb-winstvrijstelling verkleinen we het verschil in fiscale behandeling van werknemers en ondernemers in de inkomstenbelasting.

Ook worden de onbelaste reiskostenvergoeding en de onbelaste vrijwilligersvergoeding verhoogd. De onbelaste reiskostenvergoeding gaat van 0,21 naar 0,23 euro per kilometer. De maximale onbelaste uurvergoeding voor vrijwilligers van 21 jaar en ouder wordt per 1 ja

Per 1 januari treedt de tweede schijf in box 2 in werking. Deze maatregel is in het Belastingplan 2023 aangekondigd. Hierdoor wordt vanaf 2024 24,5 procent belasting betaald over de eerste 67.000 euro aan inkomsten per persoon in box 2. Over al het inkomen boven 67.000 betalen mensen 33 procent belasting.

Daarnaast zijn er bij de behandeling van het Belastingplan in de Tweede Kamer nog twee aanvullende maatregelen genomen. Zo wordt per 2024 de 30 procent-regeling beperkt tot de Balkenende-norm (€ 233.000 in 2024) en daarnaast wordt de hoogte van de vrijstelling stapsgewijs afgebouwd. De eerste 20 maanden geldt een vrijstelling van 30 procent van het loon, voor de daarop volgende 20 maanden geldt een vrijstelling van 20 procent en de daaropvolgende 20 maanden geldt een vrijstelling van 10 procent. Daarnaast wordt het lenen bij eigen bv verder gemaximeerd door het bedrag te verlagen van 700.000 naar 500.000 euro.

met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 twee verfijningen door te voeren in de overbruggingswet box 3. Deze maatregelen zijn daarmee al van toepassing op uw aangifte Inkomstenbelasting 2023. Zo valt het vermogen van een reservefonds van een vereniging van eigenaren (vve) en het geld op een derdenrekening van een notaris vanaf dat moment in de categorie banktegoeden. Daarnaast worden onderlinge vorderingen en schulden tussen fiscale partners en tussen ouders en minderjarige kinderen niet meer belast in box 3. Deze schulden hoeven mensen niet meer op te geven aan de belasting. Zo wordt de belasting op vermogen beter verdeeld. Tijdens de behandeling van het Belastingplan heeft de Tweede Kamer besloten het belastingtarief in box 3 na amendering te verhogen van 32% naar 36% per 1 januari 2024. Het heffingvrije vermogen wordt niet aangepast. Dat blijft 57.000 euro (€ 114.000 bij fiscaal partnerschap).

De vermindering energiebelasting, het vaste bedrag dat per aansluiting van de energierekening afgaat, wordt per 1 januari verhoogd naar 631,39 euro inclusief btw per jaar. De korting geldt onder andere voor woningen en kantoorgebouwen. Daarnaast gaan per 1 juli passagiers van de meeste privévliegtuigen vliegbelasting betalen, door een aanpassing van de gewichtsgrens van vliegtuigen. Deze wordt verlaagd van 8.616 kilogram naar 4.000 kilogram.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.