Ads Top

Achmea en vakorganisaties bereiken cao-resultaat

Achmea en de vakorganisaties FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. De cao geldt voor circa 12.000 medewerkers en heeft een looptijd van 1 december 2023 tot en met 31 augustus 2025 (21 maanden).

Belangrijke onderwerpen hieruit zijn:

 - Afspraken loon, mede in het licht van de hoge inflatie afgelopen 2 jaar en de beperkte verhoging in 2023 op basis van de toen geldende cao:
 • Per januari 2024 een structurele loonsverhoging van € 300,- bruto per maand, met een minimum van 7% voor de schalen tot en met H en een minimum van 6% voor de schalen I tot en met K. Dit komt neer op een gewogen gemiddelde van 7,5% in 2024.
• Begin 2024 een eenmalige uitkering van € 2.000,- bruto.
• Per januari 2025 een structurele loonsverhoging van 4%.
- Verhoging van de maxima van de drie hoogste schalen per 1 januari 2025 voor betere aansluiting met de arbeidsmarkt.
- Andere vergoedingsregeling woon-werkverkeer (pay per use) die beter aansluit op hoe we werken en reizen.
- Verlengen van de lopende pensioenregeling tegen het huidige niveau tot aan de invoering van de Wet toekomst pensioenen (Wtp).
- Klimaatbudget ook voor nieuwe medewerkers die vanaf 1 december 2023 bij ons komen werken, na 1 jaar in dienst.

Andere afspraken gaan over het ophogen van de loondoorbetaling bij kortdurend zorgverlof: van 70% naar 90% van het salaris. Meer keuzemomenten door het jaar heen voor meer- en minderuren werken (via Achmea Select). De RVU-vergoeding: parttimers en fulltimers krijgen evenveel vergoeding.  Afspraken over pensioen als gevolg van de Wtp, zoals het type pensioenregeling, de hoogte van de premie en de ingangsdatum worden in 2024 gemaakt.

Alle vakorganisaties leggen het onderhandelingsresultaat komende periode voor. FNV Finance en CNV Vakmensen aan hun leden en tegelijkertijd leggen alle vakorganisaties gezamenlijk (FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie) het aan alle medewerkers van Achmea voor. Zodat voor het eerst iedereen die onder de cao valt zijn stem uit kan brengen. De stemperiode loopt van 19 december tot en met 8 januari.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.