Ads Top

Achmea kondigt voorstel aan voor nieuw dividendbeleid

Achmea gaat de algemene vergadering voorstellen een nieuw dividendbeleid vast te stellen, mede naar aanleiding van de overgang naar IFRS 9/17. We vragen om vaststelling van dit voorstel tijdens de buitengewone algemene vergadering die gepland staat op 21 december 2023.

Op grond van Achmea’s bestaande dividendbeleid kan de Raad van Bestuur voorstellen een dividend uit te keren van 35%-45% van het nettoresultaat, exclusief het nettoresultaat van de Nederlandse zorgverzekeraars en na aftrek van couponbetalingen op hybride kapitaal. Voorwaarde is dat de dividenduitkering in lijn is met het prudente financiële beleid van de Groep.

In het nieuwe dividendbeleid wordt het voorgestelde dividend gebaseerd op een marktconform  jaarlijks dividendrendement van 7,0% van de berekende waarde van Achmea. De Raad van Bestuur kan de aandeelhouders de keuze geven tussen een (gedeeltelijk of volledig) dividend in contanten of in de vorm van gewone aandelen van Achmea. Het nieuwe dividendbeleid biedt onze aandeelhouders een stabieler dividend en vergroot de financiële flexibiliteit van Achmea. Indien gebruik wordt gemaakt van de optie voor stockdividend leidt dit tot een lagere uitstroom van kasmiddelen voor Achmea.

Net als bij het bestaande dividendbeleid is een dividenduitkering altijd onderworpen aan wet- en regelgeving en prudente financiële eisen. Het voorgestelde nieuwe dividendbeleid geldt voor de boekjaren 2023, 2024 en 2025. Na deze periode beoordeelt Achmea het dividendbeleid opnieuw.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.