Ads Top

Veel huizenbezitters in problemen bij wegvallen energieprijsplafond

Bijna acht op de tien huizenbezitters voelt de gevolgen van de inflatie en hoge energiekosten flink in de portemonnee. Veel mensen verwachten in de financiële problemen te komen als het energieprijsplafond eind van dit jaar wegvalt.

Vooral onder jongeren, mensen met een beneden gemiddeld inkomen en mensen met een energielabel D of slechter is die angst het grootst. Dat blijkt uit onderzoek van Aegon onder huizenbezitters.

Twee vijfde van de ondervraagden heeft zorgen over hun financiële situatie en verwacht in de financiële nood te komen als het energieprijsplafond wegvalt, jongere huizenbezitters (tot en met 30 jaar) verwachten meer dan gemiddeld de vaste lasten dan niet meer te kunnen betalen. Gekeken naar energielabels, maken mensen met een slechter label zich de meeste zorgen. 51 procent met label D t/m G en 47 procent met label C verwachten in de financiële problemen te komen na het wegvallen van het energieprijsplafond, tegenover 43% met label B en 35% met label A en hoger. De grootste problemen worden verwacht bij huizenbezitters met een beneden gemiddeld inkomen: zes op de tien heeft nu al moeite om dagelijks rond te komen en verwacht in de problemen te komen na het wegvallen van het energieprijsplafond.

Bijna driekwart van de huizenbezitters geeft aan dat hun energiekosten zijn gestegen in het afgelopen jaar. Vier op de tien zag de energierekening zelfs voor meer dan de helft stijgen.

Hoewel het energieprijsplafond een belangrijk middel is om het leven betaalbaar te houden, ziet Aegon in het onderzoek terug dat het de prikkel om te verduurzamen remt. Veertig procent van de ondervraagden zegt pas (meer) haast te gaan maken met verduurzamen als er duidelijkheid is over het aflopen van het prijsplafond. Van de mensen die zich nu oriënteren of zelfs al plannen hebben om te verduurzamen, is dit zelfs 64 procent.

Jongere huizenbezitters maken het minste haast; 44 procent begint pas met verduurzamen als het prijsplafond wegvalt, ten opzichte van de oudere huizenbezitters (31- 50 jaar > 28% en 51-70 jaar > 23%).

Ruim de helft (55%) van de respondenten heeft al geïnvesteerd in verduurzaming en ruim een kwart (28%) oriënteert zich of heeft al plannen voor dit jaar. Slechts 17 procent heeft nog niet geïnvesteerd of heeft plannen in die richting. Een derde vindt verduurzamen te duur.

De redenen die respondenten aangaven om te verduurzamen zijn voornamelijk financieel. Het verlagen van de energierekening nu en wanneer het energieprijsplafond afloopt zijn de belangrijkste redenen. Ook wooncomfort en het verhogen van de woningwaarde vinden zij belangrijk. Milieu- en klimaatoverwegingen spelen nauwelijks een rol in de overwegingen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.