Ads Top

Miljardenclaim op de Nederlandse Staat vanwege mogelijke blunder in Pensioenwet 2007

De Stichting PensioenVoldoen.nl eist in een collectieve juridische actie dat de Nederlandse Staat een mogelijke indexatieschade voor alle pensioenbelanghebbenden vergoed.

De stichting vindt dat de Nederlandse staat een blunder in de pensioenwetgeving heeft gemaakt. Zij komt tot die conclusie naar aanleiding van een diepgaand onderzoek naar de wetgevingsgeschiedenis die de stichting verrichtte. IORP I was vóór 2007 nog wel opgenomen in de Nederlandse Pensioen- en Spaarfondsenwet, maar door een mogelijke fout van de Nederlandse wetgever in 2007, werd deze dwingende Europese regelgeving niet in de nieuwe Pensioenwet geïmplementeerd

Als de rechter de eis tot schadevergoeding toekent, zou dat kunnen betekenen dat 10 miljoen Nederlanders, onder wie werkenden die pensioenpremies betalen, gepensioneerden en nabestaanden, naar schatting voor €137 miljard schade hebben geleden omdat de Staat der Nederlanden dan een kardinale fout heeft gemaakt bij de invoering van de Pensioenwet 2007. Het toenmalige kabinet heeft destijds verzuimd de dwingende Europese pensioenrichtlijn (IORP I) op te nemen in die Pensioenwet.

De Nederlandse Staat wordt in kort geding gedaagd door de 84-jarige pensioengerechtigde de heer J. Bakker uit Leeuwarden. Bakker eist dat zijn indexatieschade volledig wordt gecompenseerd. De voormalig ambtenaar heeft ruim €26.000 te goed, omdat in de periode van 2008 tot in 2019 zijn pensioen op basis van ondeugdelijke wetgeving niet is gecompenseerd. De Stichting PensioenVoldoen.NL voegt zich als eiser in het kort geding.

De Stichting PensioenVoldoen.nl eist in een collectieve juridische actie dat de Nederlandse Staat de aangerichte schade herstelt. De ministers Van Gennip en Schouten (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zijn begin april in kennis gesteld dat de Nederlandse Staat aansprakelijk wordt gehouden voor de ontstane megaschade.  

De fout is waarschijnlijk te goeder trouw gemaakt, schrijft de Hilversumse advocaat mr. Jos Wouters aan de bewindslieden Van Gennip en Schouten, maar heeft grote gevolgen voor de pensioengerechtigden.  

Volgens het onderzoek van Stichting PensioenVoldoen.nl is jarenlang de verkeerde rekenmethode gebruikt om de dekkingsgraad vast te stellen, en is er vanaf 2008 tot en met 2021 op grote schaal indexatieschade geleden. De rekensom had volgens de Europese richtlijn op het gerealiseerde rendement van de pensioenfondsen moeten worden berekend in plaats van de door de Pensioenwet voorgeschreven risicovrije rente. Die risicovrije rente is de afgelopen jaren zelfs tot onder 0% gedaald terwijl de pensioenfondsen gemiddeld 8% per jaar rendeerden en daarom zou er wel voldoende ruimte zijn geweest om de pensioenen te indexeren.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.