Ads Top

Gebruik contant geld in eurolanden gedaald

In de meeste eurolanden wordt steeds minder vaak contant geld gebruikt bij kassa aankopen, en steeds vaker gebruik gemaakt van een pinpas of creditcard. Toch blijft contant geld voor zes op de tien personen in het eurogebied het meest gebruikte betaalmiddel, zo blijkt uit een grootschalig onderzoek naar het betaalgedrag in het eurogebied dat is uitgevoerd door de Europese Centrale Bank (ECB) in 2022.

Contant geld is aan de kassa nog steeds het meest gebruikte betaalmiddel in de eurolanden: 59 procent van de transacties werd contant afgerekend, tegen 34 procent met een pas. Maar het gebruik van contant geld is de afgelopen jaren fors gedaald.

In 2016 werd nog gemiddeld 79 procent van de kassabetalingen afgerekend met contant geld. Ook de totale waarde van de kassabetalingen in contant geld is gedaald van 54 procent in 2016 naar 41 procent in 2022. De ECB constateert dat de pandemie deze daling mogelijk heeft versterkt.

De daling van het gebruik van contant geld weerspiegelt vooral de toenemende populariteit van de pas: het gebruik hiervan is gemiddeld over alle eurolanden sinds 2016 bijna verdubbeld. Daarnaast wordt ook de mobiele telefoon steeds vaker gebruikt bij de kassa. Veel mensen geven aan een pas te gebruiken, omdat zij het prettig vinden om niet meer veel contant geld op zak te hoeven hebben. Ook vinden zij het betalen met een pas gemakkelijker en sneller.

In Nederland wordt, na Finland, het minst vaak met contant geld betaald. Daarna volgt Luxemburg.

Hoewel er een dalende trend is in het gebruik van contant geld, lijkt het belang voor consumenten om met contant geld te kunnen betalen juist iets toe te nemen. In 2019 gaf 55 procent van alle consumenten in het eurogebied aan dat zij het belangrijk of heel belangrijk vonden om met contant geld te kunnen betalen. Dit aandeel is in 2022 gestegen naar 60 procent.

Door contant geld te gebruiken heeft 40% van de mensen in de eurolanden het gevoel meer grip te hebben op hun uitgaven dan wanneer zij betalen met een pas. Een ander veelgenoemd voordeel van contant geld ten opzichte van betalen met een pas is de anonimiteit (40%): contant geld is een betaalmiddel waarbij de privacy gewaarborgd is. Verder noemt 32% het feit dat een betaling met contant gelijk verrekend wordt als voordeel. Deze drie bevindingen komen overeen met hoe de Nederlandse consument denkt over contant geld.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.