Ads Top

VEH: Huiseigenaar dreigt de dupe te worden van verdeeldheid over taxaties


Vereniging Eigen Huis vraagt minister Ollongren om in te grijpen in het conflict tussen banken en de taxatiebranche over hybride taxatievormen. Er moet zo spoedig mogelijk duidelijkheid komen over taxatieverplichtingen die op 1 juli 2021 ingaan en waar honderdduizenden huiseigenaren mee te maken krijgen.

De banken en taxatiebranche lijken op korte termijn niet tot overeenstemming te komen over een nieuw hybride taxatiesysteem voor woningen. Dit is zorgelijk omdat de consument de rekening van deze onenigheid dreigt te gaan betalen.

Al sinds de zomer van 2020 praat de taxatiebranche met banken en dataleveranciers over een alternatieve hybride taxatievorm en over de voorwaarden waaronder die kan worden gebruikt. Tot nu toe is daarover geen overeenstemming bereikt.

Hoewel deze discussie zich grotendeels buiten het zicht van consumenten afspeelt zijn de consequenties aanzienlijk. Honderdduizenden huiseigenaren zullen de komende jaren hun hypotheek willen aanpassen voor de noodzakelijke verduurzaming van hun huis en voor andere woningverbeteringen.

Onlangs is een aantal partijen (ING, Calcasa en Taxatheek) gestart met de desktoptaxatie; een hybride taxatiemethode die voldoet aan de richtsnoeren van de European Banking Association (EBA) en onder de 100 euro gaat kosten.

Vlak daarna kondigde de NRVT, de toezichthouder op de taxatiebranche, samen met makelaarsorganisaties NVM, VBO en VastgoedPro aan per 1 juli met een eigen bureautaxatie te komen. De kosten hiervan liggen volgens eerste berichten rond de 350 euro. Opmerkelijk is dat de bureautaxatie een aantal woningtypen uitsluit, waaronder appartementen terwijl die onderling juist goed vergelijkbaar zijn. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft verklaard forse inhoudelijke bezwaren te hebben tegen dit laatste initiatief.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.