Ads Top

AFM beboet T.W. Wijnen voor aanbieden flitskrediet zonder vergunning


De Autoriteit Financiële Markten (AFM) meldt dat het lop 16 december 2020 een bestuurlijke boete van 50.000 heeft opgelegd aan de heer T.W. Wijnen. Hij bood consumenten kortlopende leningen (flitskredieten) aan zonder vergunning van de AFM.

Via de website loandome.com bood Wijnen in 2015/2016 flitskredieten aan: leningen tot 500 euro met een looptijd tot 30 dagen. Wijnen had hiervoor geen vergunning, waarmee hij zich onttrok aan het toezicht van de AFM. Consumenten betaalden voor de leningen buitensporig hoge vergoedingen. Deze liepen op tot 240 procent op jaarbasis, terwijl een wettelijk maximum gold van 14 procent op jaarbasis.

Met een constructie van verschillende, deels buitenlandse vennootschappen en bankrekeningen, probeerde Wijnen klaarblijkelijk de geldende kredietregels te omzeilen. De AFM ziet zonder meer een overtreding van de Wet op het financieel toezicht.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.