Ads Top

Banken: Grote uitdagingen vragen om samenwerking

Nederland staat in de komende kabinetsperiode voor een aantal grote uitdagingen. Zo moet een nieuw kabinet ons land uit de crisis loodsen en economisch herstel ondersteunen. Om de klimaatdoelen te halen moet de energietransitie worden versneld en om het criminelen echt lastig te maken moet er worden geïnvesteerd in de strijd tegen ondermijning en witwassen. Banken willen helpen om deze maatschappelijke doelen te bereiken. Dat schrijft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een brief aan informateur Hamer.

Voor de maatschappij is het van groot belang dat banken en overheid samenwerken. De belangrijkste randvoorwaarde hiervoor is wederzijds vertrouwen. De NVB rekent daarom op een  voortdurend open gesprek met een nieuw kabinet zodat banken hun bijdrage kunnen leveren aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Om banken goed in staat te stellen om hun brede maatschappelijke en economische rol te spelen vraagt de NVB om banken in dezelfde mate te belasten als andere bedrijven en er voor te zorgen dat de lastendruk niet toeneemt bij een dalende winst zoals nu het geval is. Verder hoopt de NVB dat een nieuw kabinet investeert  in de strijd tegen fraude en ondermijnende criminaliteit door het vergroten van de capaciteit in de hele keten en door effectieve gegevensuitwisseling tussen banken en publieke partijen mogelijk te maken.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.