Ads Top

Verzekeraars verwelkomen EU-rapport over duurzaam financieren

De Europese ‘High-level Expert Group (HLEG) on sustainable finance’ heeft een rapport uitgebracht met aanbevelingen om financieringen en investeringen maatschappelijk verantwoord en duurzaam uit te voeren. Het Verbond van Verzekeraars onderschrijft de aanbevelingen en ziet ze als een waardevolle bijdrage om financiering door verzekeraars extra duurzaam te maken.

Eén van de belangrijkste aanbevelingen van de HLEG is dat het Europese toezichtkader Solvency II voor verzekeraars aangepast moet worden. De wijze waarop de beleggingsrisico’s nu worden beoordeeld sluit onvoldoende aan bij het lange termijn karakter van de investeringen van specifiek verzekeraars en de wens om ook lange termijn investeringen te verduurzamen.

Een andere aanbeveling betreft de totstandkoming van een eenduidige beschrijving binnen de EU over wat er nu precies wordt verstaan onder duurzame financiering. Verzekeraars merken momenteel een groot verschil van inzicht wereldwijd en tussen EU-landen zelf over wat ‘goede’ investeringen zijn. Een eenduidig kader zorgt voor een gelijk speelveld. Ook is het Verbond positief over de aanbeveling om transparantie over maatschappelijk verantwoorde beleggingen te verbeteren. Het belang om transparant te zijn over beleggingen kent iedereen, maar er is nog een flinke inspanning nodig om die openheid te verbeteren.

Verzekeraars benadrukken overigens dat al de nodige stappen zijn gezet om investeringen duurzamer te maken. Zo is er sinds 2012 een code duurzaam beleggen en scherpen individuele verzekeraars hun beleggingsbeleid jaarlijks aan door bijvoorbeeld bepaalde sectoren of bedrijven uit te sluiten. Verzekeraars zijn momenteel ook in gesprek met de overheid, NGO’s en vakbonden met als doel een convenant af te sluiten over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.