Ads Top

VEH en Consumentenbond starten proces tegen Delta Lloyd

Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond starten een proces tegen geldverstrekker Delta Lloyd. Inzet is de te hoge boeterente die klanten voor 14 juli 2016 betaalden voor het oversluiten van hun hypotheek naar een lagere hypotheekrente.

De consumentenorganisaties eisen dat Delta Lloyd conform de AFM leidraad een herberekening maakt voor klanten die hun hypotheek voor 14 juli 2016 hebben overgesloten, of hun hypotheek boven de boetevrije ruimte hebben afgelost.

De consumentenorganisaties willen een principiële rechtelijke uitspraak over de wijze waarop Delta Lloyd de boeterente berekende. Als de rechter de consumentenorganisaties in het gelijk stelt, opent dat de weg voor klanten van andere banken om ook de in die jaren te veel betaalde boeterente terug te krijgen.

Uit onderzoek van de Consumentenbond bleek dat onder meer Delta Lloyd een zeer consumentonvriendelijke rekenmethode hanteerde. Vorig jaar deed Vereniging Eigen Huis al een moreel appel op alle financiële instellingen om de boeterente met terugwerkende kracht opnieuw te berekenen. Hieraan gaven Delta Lloyd en andere geldverstrekkers geen gehoor. Ook een sommatie van de Consumentenbond en VEH had geen effect.

Tussen 2011 en 2016 hebben ongeveer 100.000 huiseigenaren hun hypotheek vervroegd overgesloten naar een lagere rente. Daarvoor betaalden zij een boeterente. In de wet staat dat die boete niet hoger mag zijn dan een redelijke vergoeding voor het verlies dat de geldverstrekker leed door het openbreken van het rentecontract. In de praktijk echter waren de in rekening gebrachte boetes bijna allemaal hoger.

In maart 2017 kwam de toezichthouder AFM met een leidraad die aangeeft hoe de banken en andere geldverstrekkers de boeterente moeten berekenen. Klanten die hun hypotheek na 14 juli 2016 hebben overgesloten worden na herberekening volgens deze richtlijn  gecompenseerd, als blijkt dat de betaalde boeterente te hoog is geweest. VEH en Consumentenbond willen dat ook consumenten die voor die datum een te hoge boeterente hebben betaald worden gecompenseerd.

Foto: Dr Murali Mohan Gurram

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.