Ads Top

ABN over tot herbeoordeling rentederivaten MKB

ABN AMRO voert voor circa 7.000 klanten met een rentederivaat een herbeoordeling uit. De wijze waarop dit dient te gebeuren is eind 2016 definitief vastgelegd in het Uniform Herstelkader (UHK). 

Het afgelopen jaar is er veel tijd besteed aan het definitief vaststellen van de wijze waarop het UHK in de praktijk uitgevoerd dient te worden, zijn er compensatievoorstellen voorbereid en zijn er aan klanten voorschotten aangeboden. In totaal hebben alle klanten die daarvoor in aanmerking komen (ruim 6200) het afgelopen half jaar een voorschotbrief ontvangen. Er is voor ruim EUR 250 miljoen aan voorschotten aangeboden. Dat is de helft van het totale bedrag dat voor compensatie is gereserveerd.

Per 1 februari is zo’n 75 procent van de voorschotten geaccepteerd en hebben 44 klanten hun daadwerkelijke compensatievoorstel ontvangen. De komende periode kan de herbeoordeling op grote schaal gaan plaatsvinden. In totaal zullen er in 2018 vanuit ABN AMRO ruim 400 personen werken aan het project. Daarnaast werken er vanuit de externe dossierbeoordelaar, die controleert of het UHK door de bank goed wordt toegepast, ongeveer 150 professionals aan de herbeoordeling. ABN AMRO streeft ernaar om uiterlijk einde tweede kwartaal alle klanten die onder bijzonder beheer zijn duidelijkheid te bieden. Voor de overige klanten is het streven om dit uiterlijk eind 2018 te hebben gedaan.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.