Ads Top

Groot deel Nederlandse bevolking heeft financiële dode hoek

Het merendeel van de Nederlanders is niet klaar voor een financieel gezonde toekomst. Slechts 2 op de 5 Nederlanders zet geld opzij voor opleiding & bijscholing, arbeid, pensioen en zorg. Terwijl bijna de helft (48%) aangeeft wel degelijk ongerust te zijn over hun financiële toekomst. Veel Nederlanders die zich financieel wel zouden kunnen voorbereiden op toekomstige uitgaven, doen dit in de praktijk niet. Dit blijkt uit onderzoek van de Rabobank dat is uitgevoerd door het Nibud*.

Naast een gezonde financiële reserve voor onverwachte uitgaven, wordt van Nederlanders verwacht dat zij zelf meer kosten dragen voor bijvoorbeeld hun zorg en voor de veranderende arbeidsmarkt. 34% van de Nederlandse huishoudens geeft aan dat zij geen ruimte hebben om geld opzij te zetten. Van de mensen die deze ruimte wél hebben, slaagt slechts 39 procent erin om, naast een kleine financiële reserve, extra vermogen op te bouwen. Bovendien meent 37 procent van de Nederlanders dat de verantwoordelijkheid voor de financiële situatie na hun pensioen niet bij hen ligt, maar bij de overheid of financiële dienstverleners (pensioenfondsen, banken en verzekeraars). 48 procent van de Nederlanders vindt zichzelf het meest verantwoordelijk voor hun financiële toekomst.

Mensen bouwen voornamelijk vermogen op om de studie van hun kinderen te kunnen betalen (46%), de hypotheek af te lossen (34%) of om hun pensioen aan te vullen (32%). Het onderzoek toont aan dat er een kloof bestaat tussen wat mensen verwachten nodig te hebben en wat ze werkelijk nodig hebben. Zo blijkt dat 1 op de 5 huizenbezitters zich niet realiseert dat ook een aflossingsvrije hypotheek een keer moet worden afgelost. Ook toont het onderzoek dat jongere respondenten (18 - 34 jaar) de verwachte AOW-leeftijd niet juist inschatten. De huidige dertigers krijgen naar verwachting vanaf hun 71ste AOW, twee jaar later dan hun eigen inschatting (69,1).

Toekomstige zorgkosten en kosten voor (bij)scholing of het overbruggen van een periode zonder werk staan bij Nederlanders nauwelijks op de radar. Zo geeft 84% aan niet te sparen voor toekomstige zorgkosten en zet een overgrote meerderheid ook geen geld opzij voor een eigen studie (92%) of om een terugval in het inkomen op te vangen (82%).


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.