Ads Top

Rabobank en National Association bereiken schikking over witwaszaak

Rabobank, National Association, een in Californië gevestigde dochteronderneming van Coöperatieve Rabobank, U.A, heeft overeenkomsten gesloten met het Amerikaanse Openbaar Ministerie en de Office of the Comptroller of the Currency (OCC).

Deze overeenkomsten vormen het slot van eerder bekendgemaakte onderzoeken naar tekortkomingen in het Bank Secrecy Act en Anti-Money Laundering (BSA/AML) compliance programma van RNA en het gedrag van enkele oud-medewerkers vóór 2014. De bank zou signalen hebben genegeerd dat klanten geld aan het witwassen waren. Vanwege de materiële verbeteringen die de bank heeft doorgevoerd in haar compliance programma heeft de OCC de Consent Order die sinds december 2013 bij RNA van kracht was opgeheven.

RNA is overeengekomen om ongeveer 298 miljoen euro te betalen. RNA is ook overeengekomen om schuld te bekennen aan het belemmeren van een onderzoek van toezichthouder OCC. Conform de overeenkomst met het Amerikaanse Openbaar Ministerie zullen geen verdere stappen tegen RNA worden ondernomen met betrekking tot het compliance programma en gerelateerde gedragingen.

Wiebe Draijer, voorzitter van de Groepsdirectie van Rabobank: 'De overtredingen zijn ernstig, betreurenswaardig en onaanvaardbaar. Rabobank is volledig gecommitteerd aan de hoogste niveaus van integriteit en aan strikte naleving van alle toepasselijke wetten, voorschriften en normen in elk van de markten en jurisdicties waarin zij actief is. Rabobank en RNA hebben volledig meegewerkt aan de onderzoeken door de autoriteiten, die dit specifiek hebben erkend. RNA heeft met volledige steun van Rabobank grote inspanningen geleverd om zijn interne controles en risicobeheerfuncties te versterken, wat ook door de autoriteiten is bevestigd.'

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.