Ads Top

Verenigd Ondernemers Fonds maakt particulier investeren in MKB weer mogelijk

Vanaf vandaag is er een nieuwe speler op de markt die investeren in Nederlandse MKB-ondernemingen weer mogelijk maakt. Het Verenigd Ondernemers Fonds wil een brug slaan tussen beleggers en ondernemers. Iedereen moet kunnen beleggen in Nederlandse ondernemingen. Het fonds geeft Groei Obligaties uit van 5.000 euro per stuk met een jaarlijks rendement van 4,75 procent en uitkering van groeirente. De maximale omvang van het fonds is 15,1 miljoen euro; 3,1 miljoen euro eigen vermogen en een emissie van Groei Obligaties van 12 miljoen euro.

De obligaties zijn beschikbaar en tussentijds verhandelbaar via het Handelsplatform van Van Lanschot. Het prospectus is opgenomen in het AFM Register Goedgekeurde Prospectussen.

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf is goed voor maar liefst 70% van de totale werkgelegenheid in Nederland. Het Verenigd Ondernemers Fonds wil in ongeveer 10 MKB-ondernemingen investeren. Het doel is om op langere termijn gezonde groei te realiseren en de ondernemer te laten ondernemen.

Het fonds gaat investeren in Nederlandse MKB-ondernemingen die rijp zijn voor een volgende stap en waar de spirit en de positieve energie van de ondernemer met visie voelbaar aanwezig zijn. Het Verenigd Ondernemers Fonds wil als partner dichtbij de ondernemer staan en de MKB-onderneming verrijken middels haar eigen continuïteitsmaximalisatie programma. Aan de hand van dit model wordt op basis van negen factoren bepaald hoe groot de groeipotentie is van een onderneming.

Beleggers ontvangen een - per kwartaal uitgekeerd - jaarlijks rendement van 4,75 procent. Daarnaast is er sprake van groeirente. De belegger profiteert namelijk ook mee met indien de gezamenlijke waarde van de deelnemingen groeit. “We vinden het belangrijk om onze beleggers zowel vaste rente uit te keren als mee te laten profiteren van de - mede door hen gerealiseerde – groei van de MKB-ondernemingen”, aldus Anthony Degenaar. De groeirente wordt aan de obligatiehouders uitgekeerd bij (tussentijdse) aflossing van de obligaties. De looptijd van de Groei Obligaties is 5 tot 9 jaar. Uiterlijk 9 jaar na uitgiftedatum zal er een aflossing plaats vinden en dus – indien de gezamenlijke waarde van de deelnemingen is gestegen - groeirente worden uitgekeerd. Groei Obligaties hebben gedurende de gehele looptijd met uitkeren altijd voorrang op de aandelen, het eigen vermogen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.