Ads Top

DNB brengt levensverzekeraar Conservatrix onder bij nieuwe eigenaar

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft het groene licht gekregen van rechtbank Amsterdam voor de overdracht van de aandelen van levensverzekeraar Conservatrix aan een nieuwe eigenaar, Trier Holding BV, een Nederlandse onderneming van de Amerikaanse investeerder Eli Global. Dat blijkt uit een uitspraak die de rechtbank Amsterdam vandaag in het openbaar heeft gedaan in vervolg op een verzoek daartoe van de toezichthouder.

Conservatrix is een middelgrote levensverzekeraar en hypotheekverstrekker die gevestigd is in Baarn. DNB had om de overdracht van aandelen verzocht omdat Conservatrix over onvoldoende middelen beschikte om te kunnen voldoen aan de toekomstige verplichtingen ten opzichte van de polishouders.
DNB kan een overdrachtsplan voorbereiden als zij van oordeel is dat er (zoals in de Wet op het financieel toezicht -Wft- is omschreven) ‘tekenen zijn van een gevaarlijke ontwikkeling met betrekking tot het eigen vermogen, de solvabiliteit of de technische voorzieningen en redelijkerwijs is te voorzien dat die ontwikkeling niet voldoende of niet tijdig ten goede zal keren’ (art. 3:159c, eerste lid Wft).

De gedwongen aandelenoverdracht volgt op een periode waarin DNB op diverse manieren heeft getracht de aandeelhouder, directie en Raad van Commissarissen te bewegen de kapitaalpositie van Conservatrix te versterken. Toen de solvabiliteit van Conservatrix verslechterde, heeft DNB besloten om een overdrachtsplan ter goedkeuring aan de rechter voor te leggen waarin de aandelen van Conservatrix worden overgedragen aan Trier Holding BV.

DNB kan overgaan tot een gedwongen overdracht met het oog op het belang van de polishouders. Het is voor het eerst dat de toezichthouder gebruik maakt van het instrument van de gedwongen overdracht. De indiening bij de rechtbank Amsterdam van het verzoek tot aandelenoverdracht is gedaan in overeenstemming met de Minister van Financiën.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.