Ads Top

‘Geef banken volledig toegang tot bedrijvenregister’

Om witwassen van geld, financiering van terrorisme en fraude effectief te bestrijden, is het van belang te weten wie (eventueel achter de schermen) de touwtjes in handen hebben bij bedrijven. Een overheidsregister waarin bedrijven verplicht moeten vastleggen wie hun ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (UBOs) zijn, kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren.

Daarom ondersteunt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) de totstandkoming van het register, maar vindt zij dat banken – om hun taak als ‘poortwachters’ van het financiële stelsel goed te kunnen vervullen - toegang zouden moeten krijgen tot de volledige set van informatie. Dit laat de NVB weten in haar reactie op de consultatie van de rijksoverheid in het kader van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden.

In het huidige voorstel krijgen banken niet volledig toegang tot de set van informatie uit het register,  maar kunnen zij slechts beschikken over een aantal kerngegevens. De NVB noemt dat ‘teleurstellend’. Dat zal er toe leiden dat banken bij bedrijven alsnog aanvullende gegevens moeten opvragen. Met dit UBO-register moeten banken snel de betrouwbare gegevens kunnen ophalen die zij wettelijk moeten opvragen, zonder dat zij bedrijven hiervoor lastig hoeven te vallen.

De rijksoverheid wil het zogeheten UBO-register onderbrengen bij de Kamer van Koophandel. De NVB vindt dit een logische keuze en onderstreept het belang van een betrouwbaar en actueel register. Om de administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken, is het wenselijk dat de Kamer van Koophandel een geautomatiseerde online uitwisseling van gegevens faciliteert, aldus de NVB.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.