Ads Top

Toetsrente kan omlaag en moet gelden voor alle hypotheken

De toetsrente van 5 procent waarmee hypotheekverstrekkers de leencapaciteit van klanten bepalen kan omlaag om deze zo beter aan te laten sluiten bij de actuele rentestand. Wel zou die toetsrente dan ook moeten gaan gelden voor rentevastperiodes langer dan 10 jaar. Nu wordt bij het bepalen van de leencapaciteit voor hypotheken met een rentevaste periode langer dan 10 jaar nog gerekend met de actuele rente. Dat voorstel doet de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in haar consultatiereactie op de regeling hypothecair krediet 2017.

Door de lage rente kiezen veel klanten voor een lange rentevaste periode. Dit vindt NVB een positieve ontwikkeling, omdat de klant voor lange tijd zekerheid heeft over zijn lasten en minder afhankelijk is van renteschommelingen. Maar doordat bij het berekenen van de leencapaciteit wordt uitgegaan van de actuele rente kan de klant meer lenen dan wanneer hij de rente voor kortere tijd vastzet. In het huidige exceptionele renteklimaat ontstaat zo een prikkel om te kiezen voor een langere rentevastperiode. De lage rente leidt tot verruiming van de leencapaciteit waardoor mensen geprikkeld worden om hogere schulden aan te gaan. De NVB vindt dat onwenselijk en doet daarom het voorstel de toetsrente ook te laten gelden voor een rente periode langer dan 10 jaar. “

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.