Ads Top

AFM legt boete op aan ProAssist

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 26 juli 2016 een bestuurlijke boete van 600.000 euro opgelegd aan ProAssist Nederland Verzekeringen B.V. (ProAssist). De boete is opgelegd omdat ProAssist voor rekening van een verzekeraar overeenkomsten met consumenten heeft afgesloten voor de verzekering van mobiele telefoons. Voor dit ‘optreden als gevolmachtigde agent’ is een vergunning van de AFM vereist. ProAssist beschikte niet over een vergunning en heeft daarom de Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreden. De overtreding vond plaats in de periode van 26 juli 2011 tot 16 februari 2015.

Het is belangrijk dat financiële dienstverleners beschikken over een vergunning van de AFM. Een vergunning biedt bescherming aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij onder meer of een financiële dienstverlener voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, geschiktheid en integriteit.

Het zonder vergunning van de AFM optreden als gevolmachtigde agent (als bedoeld in artikel 2:92, eerste lid Wft) wordt door de wetgever beschouwd als een ernstige overtreding. Alleen als aan strenge eisen wordt voldaan, kan een vergunning worden verkregen. Als eenmaal een vergunning is verkregen, moet een vergunninghouder aan verschillende doorlopende eisen voldoen, die belangrijke waarborgen bieden aan consumenten. Deze waarborgen waren er nu niet.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.