Ads Top

Aegon stapt in microfinanciering

Aegon Asset Management heeft de eerste 8 miljoen euro in microfinancieringsfondsen belegd van in totaal 100 miljoen euro die Aegon met dit doel wil gaan beleggen.

De investering is gedaan in twee externe fondsen, responsAbility Microfinanz en Triodos Microfinance. Door microfinanciering worden financiële diensten toegankelijk voor personen die doorgaans geen toegang hebben tot bankdiensten.

De afgelopen twee jaar heeft Aegon onderzoek gedaan naar het potentieel van microfinanciering, zowel naar de financiële karakteristieken (leveren de investeringen voldoende return on risk) als naar de maatschappelijke voordelen.Ook de duur van de kredieten was een belangrijke overweging. “De Solvency II regels die van toepassing zijn op de investeringen van verzekeraars schrijven voor dat hoe langer de duur van de investering, hoe meer kapitaal we moeten aanhouden”, zegt Harald Walkate, wereldwijd Hoofd Verantwoord Beleggen van Aegon Asset Management. “Doorgaans doen we als verzekeraar lange termijn investeringen, maar binnen de nieuwe regels is het relatieve korte termijn karakter van microfinanciering juist ook aantrekkelijk. Het gaat bij microkrediet meestal om twee tot drie jaar”. Marcel van Zuilen, portfolio manager bij Aegon Asset Management, "In het huidige klimaat van lage rente zijn investeringen in microfinanciering aantrekkelijk, terwijl de risico’s aanvaarbaar zijn

Triodos Microfinance Fund draagt actief bij aan de groei van een inclusieve financiele sector in ontwikkelingslanden door debt and equity te verstrekken aan microfinancieringsinstellingen en kleine en MKB banken in Azie, Afrika en Latijns Amerika. Deze instituten verlenen vervolgens financiële diensten aan clienten die daartoe anders weinig toegang toe hebben. De investeringen hebben tot doel de leefomstandigheden in ontwikkelingslanden te verbeteren en lokaal ondernemerschap te bevorderen.

responsAbility is een van de wereldmarktleiders op het vlak van fondsbeheer voor investeringen in ontwikkeling. Zijn investeringsvehikels verstrekken financiering met zowel eigen als vreend vermogen aan niet-beursgenoteerde ondernemingen in opkomende economiëen en ontwikkelingslanden. ResponsAbility heeft solide investeringsconcepten en bedrijfsmodellen in de praktijk gebracht die achtergestelde bevolkingsgroepen hebben geholpen te voorzien in hun basisbehoeften en economische ontwikkeling stimuleren.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.