Ads Top

Rabo sluit CAO voor vier jaar

Rabobank en de vakorganisaties De Unie en CNV Vakmensen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO. De nieuwe CAO treedt op 1 januari 2017 in werking en loopt tot en met 2020. De Rabobank CAO is van toepassing op 32.000 medewerkers.

Het belangrijkste aspect in de onderhandelingen met de vakorganisaties was het Sociaal Plan. Het nieuwe Sociaal Plan voorziet in een betere begeleiding van werk naar werk van medewerkers die hun functie verliezen. De beëindigingsvergoeding wordt vanaf 2018 geleidelijk verlaagd en zal met ingang van 2020 gerelateerd zijn aan de transitievergoeding. Deze vindt een wettelijke basis in de Wet werk en zekerheid. De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor ontslag. Anderzijds is de vergoeding.

Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer: “Het is goed dat we voor vier jaar duidelijke afspraken met de vakorganisaties hebben gemaakt. Het nieuwe Sociaal Plan biedt betere stimulansen en begeleiding voor onze medewerkers die hun baan verliezen. Na jaren van nulgroei hebben we ruimte gevonden voor een bescheiden loonstijging die past bij een maatschappelijk georiënteerde coöperatieve bank als Rabobank en waarmee we ook rekening houden met het beloningsniveau van de financiële sector ten opzichte van andere sectoren. Rabobank wil een aantrekkelijke werkgever zijn, waarbij medewerkers persoonlijk kunnen groeien en hun talenten volop kunnen ontwikkelen. Ik ben daarom zeer verheugd over de invoering van een ontwikkelbudget dat medewerkers aanvullende mogelijkheden biedt voor ontwikkeling en persoonlijke groei. Daarnaast passen we onze aanpak van performance management sterk aan. In de nieuwe aanpak staat de bijdrage, het gedrag en de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers centraal. Dit draagt bij aan een andere cultuur en een verbetering van de bank.”

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.