Ads Top

Omtzigt pleit voor aanpakken van opkoopprogramma van de ECB

De regering moet binnen twee maanden in kaart brengen welke mogelijkheden de Nederlandse regering heeft om het opkoopprogramma van de ECB te stoppen of te beperken. Dat heeft Pieter Omtzigt aan het kabinet gevraagd via een motie. In diezelfde motie vraagt hij de regering ook om te kijken hoe we terug kunnen keren naar een normale markteconomie en normale marktrente, en hoe het mandaat van de ECB ingeperkt kan worden, bijvoorbeeld door verdragswijziging.

De Europese Centrale Bank (ECB) is al een hele poos bezig met het steeds verlagen van rente en het op grote schaal opkopen van obligaties. Daarmee probeert de ECB de inflatie richting de 2% te bewegen. Omtzigt: “Maar het is nooit de bedoeling van de opstellers van het Verdrag van Maastricht geweest dat de centrale bank voor duizenden miljarden staatsobligaties en zelfs bedrijfsobligaties zou opkopen. En al helemaal niet dat de ECB daardoor zeer grote risico's bij het systeem van de nationale banken zou leggen.”

Door het beleid van de ECB is de rente tot onder nul gezakt is en is de ECB de grootste schuldeiser geworden in de eurozone. Maar het meest zure is dat de gepensioneerden en spaarders de rekening betalen. Omtzigt: “Veel mensen hebben jarenlang een bevroren pensioen gehad, of hun pensioen is gekort. Het is niet de rekenrente die het probleem in het pensioenstelsel veroorzaakt. Het is niet de huidige rente op de staatsleningen. Het zijn niet de pensioenfondsen. Het echte probleem met de pensioenen is de lage rente. Als de rente zo laag blijft of nog verder daalt, worden de pensioenen van binnenuit snel en hard uitgehold. Dat is de reden waarom ik zeer kritisch ben op het ECB-beleid.”

Doel van het CDA is dat Nederland op lange termijn Nederland weer terugkeert naar een normale markteconomie. Dat is in het belang van gepensioneerden, in het belang van spaarders, in het belang van de Nederlandse overheid die de aandeelhouder is van DNB, die nu via de Europese Centrale Bank voor honderden miljarden euro's risico loopt.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.