Ads Top

Banken zetten zich in om economische groei te faciliteren

Het kabinet is voorzichtig positief over de economische ontwikkeling van Nederland. Deze ontwikkeling is goed nieuws na een reeks moeilijke jaren, al blijven er grote internationale onzekerheden. Het kabinet spreekt van ‘bestendige vooruitgang’. Ook de woningmarkt heeft zich hersteld. Banken zetten volop in op het faciliteren van de economische groei die de komende jaren verwacht wordt. Die groei leidt tot meer kredietaanvragen en financieel verkeer.

“De overheidsfinanciën zijn mede dankzij de ingezette hervormingen beter in balans. Dat draagt bij aan stabiele ontwikkeling van onze economie. Ook de Nederlandse bankensector is stabiel,” aldus voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken. De Troonrede rept over grote hervormingen in de financiële sector de afgelopen jaren en het belang van een krachtige en slagvaardige bankenunie. In de Miljoenennota staat dat Nederlandse banken steviger in hun schoenen staan. De kapitaalbuffers zijn versterkt en het Europese bankentoezicht levert ook een belangrijke bijdrage aan een veilige financiële sector. Buijink: “Het is belangrijk onverminderd in te zetten op de vervolmaking van de Europese bankenunie.” De NVB steunt het pleidooi van het kabinet voor transparantie en eenvoud in de financiële sector.

Banken leveren een belangrijke bijdrage aan de economie als financier en als financieel adviseur van ondernemers en consumenten. Gemengde financiering (bankfinanciering en alternatieve vormen) van het mkb, de rol van zzp’ers in onze samenleving en de verduurzaming van het vastgoed zijn het komende jaar belangrijk. Banken investeren in veilig en innovatief betalingsverkeer. Banken zijn volop in transitie, zowel door een verdere mate van kostenbeheersing als door onverminderd in te zetten op innovatie, ook in samenwerking met FinTech-spelers. In een omgeving met lage rente is deze transitie een extra uitdaging.

Het kabinet ziet met name een rol voor zichzelf weggelegd bij innovatie, klimaat en  ondernemerschap en komt met een voorstel voor een nieuwe Nederlandse financieringsinstelling. Zo vergen bijvoorbeeld verduurzaming en de transitie naar een circulaire economie de komende decennia grote en slimme investeringen. Deze investeringen zijn cruciaal voor de toekomst van ons land. Banken werken graag mee aan de verdere uitwerking hiervan.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.