Ads Top

Waarom de ECB de rente heeft verlaagd

Vanaf juli 2022 verhoogde de ECB de beleidsrente tot 4 procent om hardnekkige prijsstijgingen de kop in te drukken. Nu verlaagt de ECB de rente.

De inflatie in het eurogebied is gedurende 2021 en 2022 sterk gestegen, tot een piek van 10,6% in oktober 2022. Om de stijgende inflatie tegen te gaan, heeft de ECB haar beleidsrente sinds de zomer van 2022 in rap tempo verhoogd tot 4 proceny in september 2023. Hoewel de rente sindsdien niet verder omhoog is gegaan, droeg de stabiel hoge rente bij aan het afremmen van de inflatie (lees hier hoe dat kan).

Het effect van het rentebeleid van de ECB is zichtbaar in de ontwikkeling van leenrentes en kredietverlening. Dit betekent dat het voor bedrijven duurder is geworden om te investeren, terwijl huishoudens bij de aankoop van een huis rekening moeten houden met een hogere hypotheekrente. Dat maakt het lenen van geld dus minder aantrekkelijk.

Inmiddels zien we dat de inflatie sterk is gedaald. In 2023 was de inflatie in het eurogebied gemiddeld 5,4 procent, een flinke daling vergeleken met het gemiddelde van 8,4 procent over 2022. Het verkrappende rentebeleid van de ECB heeft hieraan bijgedragen, maar ook de dalende energieprijzen en de afnemende knelpunten in wereldwijde toeleveringsketens hebben voor lagere inflatie gezorgd.   

De laatste maanden verliep de daling van de inflatie wat hobbelig, maar desondanks was die afgelopen mei met 2,6 procent een stuk lager dan in 2022 en 2023. Net als de stijging van de inflatie in 2021 en 2022, was de daling in 2023 het eerst zichtbaar in de energiecomponent. De reden daarvoor is duidelijk: de energieprijzen waren in dat jaar een stuk lager dan de historisch hoge prijzen in de zomer van 2022. Geleidelijk aan daalden ook de meeste andere componenten van de inflatie, zoals die van voedingsproducten en goederen. Prijzen bleven wel op een hoger niveau steken dan voorheen.

In de meest recente ECB-ramingen wordt verwacht dat de inflatie in de eurolanden tot eind 2024 nog op en neer zal gaan, vooral door schommelende energieprijzen en tijdelijke overheidsmaatregelen. Voor 2025 voorziet de ECB in de eurolanden een daling van de inflatie tot 2.2% in 2025, en voor 2026 een verdere daling tot 1.9%. Omdat het tijd kost voordat een renteverlaging doorwerkt in de economie, haalt de ECB nu al voorzichtig de voet van de rem.

Hoewel de ECB de rente een stapje heeft verlaagd, heeft het monetaire beleid nog steeds een afkoelend effect op de economie en de inflatie. Dit afkoelende effect is ook wenselijk, omdat de inflatie – hoewel sterk gedaald – nog niet terug is op de doelstelling van 2%. De beleidsrente ligt momenteel nog steeds ruim boven schattingen van de zogenaamde evenwichtsrente. Dat is het niveau van de rente waarbij de economie niet wordt gestimuleerd en ook niet wordt afgeremd. Zolang de rente boven dit niveau ligt, werkt het monetaire beleid verkrappend en draagt het bij aan een afname van de inflatie.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.