Ads Top

Hoge Raad veegt ook nieuwe box 3-regels van tafel

Op 6 juni 2024 heeft de Hoge Raad belangrijke uitspraken gedaan over de belastingheffing in box 3. Deze uitspraken hebben betrekking op de manier waarop het inkomen uit vermogen wordt berekend. Volgens de Hoge Raad is de huidige berekeningsmethode in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

De Hoge Raad oordeelt dat alleen het werkelijke rendement op vermogen mag worden belast. Dit geldt wanneer het werkelijke rendement lager is dan het fictieve rendement dat tot nu toe werd gebruikt.

Zowel de oude als de nieuwe rekenmethode voor box 3-inkomen zijn volgens de Hoge Raad in strijd met het discriminatieverbod en het eigendomsrecht. Dit heeft geleid tot ontevredenheid onder spaarders, beleggers en vastgoedinvesteerders.

Het kabinet moet gedupeerden compenseren voor de jaren waarin zij te veel belasting hebben betaald. Ook moet er nieuw beleid komen waarin vermogenden belasting betalen over het werkelijke rendement.

Deze compensatie kan miljarden euro’s kosten en heeft gevolgen voor de schatkist. Het exacte bedrag hangt af van wanneer het nieuwe beleid wordt ingevoerd.

Belastingbetalers moeten aantonen dat ze te veel hebben betaald. Ongeveer twee miljoen Nederlanders betalen belasting in box 3, maar het is nog niet duidelijk of de uitspraak voor iedereen gevolgen heeft.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.