Ads Top

'Nieuwe regels voor kredietregistratie schieten tekort'

Op aandringen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) komt het kabinet met nieuwe regels voor kredietregistratie in Nederland. Dat is op zichzelf een goede ontwikkeling. De nieuwe regels beschermen de rechten van betrokkenen echter nog onvoldoende. Het gaat hierbij om financiële informatie van miljoenen mensen. Daarvoor waarschuwt de AP na toetsing van het voorstel voor de Wet stelsel kredietregistratie.

Dit wetsvoorstel moet op een aantal punten duidelijk worden verbeterd, concludeert de AP. Zo moet Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) privacygevoelige gegevens van mensen niet te lang bewaren. BKR is de private organisatie die in Nederland het stelsel van kredietregistratie beheert.

BKR heeft financiële gegevens van meer dan 10 miljoen mensen. Het gaat onder meer om:

·       iemands naam, adres en geboortedatum;

·       of diegene ooit rood stond en zo ja, hoe lang;

·       of diegene ooit een betalingsachterstand had;

·       de hoogte en looptijd van eventuele leningen.


Wil iemand geld lenen bij de bank, een telefoonabonnement afsluiten of ergens iets kopen op afbetaling? Dan moet de bank of telecomprovider inschatten of iemand in staat is om de rekening te voldoen. Daartoe wisselen zij informatie over mensen uit met BKR.

De AP merkte in 2019 op dat nieuwe wetgeving nodig is om er voor te zorgen dat bij kredietregistratie vastgelegde persoonsgegevens beter worden beschermd. Want zulke wettelijke regels zijn er nog niet voor het al decennia oude stelsel, waarin wel steeds meer persoonsgegevens van mensen omgaan. Dat er nu een wetsvoorstel ligt, is een stap in de goede richting. Maar het voorstel moet nog wel worden verbeterd.

Een groot bezwaar van de AP is dat BKR kredietgegevens van mensen onnodig mag bewaren. Volgens het wetsvoorstel mag BKR gegevens standaard bewaren tot 3 jaar nadat iemands kredietovereenkomst (zoals een lening bij de bank) is afgelopen. Dit is weliswaar korter dan de 5 jaar die nu in de praktijk geldt, maar nog steeds te lang.

Het uitgangspunt moet zijn dat BKR gegevens helemaal niet bewaart na afloop van een kredietovereenkomst, tenzij er een aantoonbare, in de wet omschreven noodzaak is om dat wel te doen. Bijvoorbeeld als iemand een serieuze betalingsachterstand opbouwde tijdens een grote lening, bijvoorbeeld voor een huis of een nieuwe auto.
 
Bovendien moet het wetsvoorstel beter duidelijk maken wat voor soort financiële overeenkomsten straks geregistreerd kunnen worden bij BKR, en vanaf welk bedrag. De nieuwe wet sluit niet uit dat straks bijvoorbeeld ook een abonnement op een streamingdienst voor tv al gaat gelden als een krediet dat wordt geregistreerd bij BKR.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.