Ads Top

Verzekeraars: Geen onnodig hoge kapitaalbuffers

Nederlandse verzekeraars vinden het niet nodig de Europese kapitaaleisen zo aan te passen dat zij nog hogere kapitaalbuffers moeten aanhouden voor onvoorziene risico’s en omstandigheden.

Hogere kapitaalbuffers leiden uiteindelijk tot hogere premies voor de klant, zegt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars in een reactie op de openbare consultatie van de Europese Commissie over de herziening van het toezichtskader Solvency II.

Het in 2016 ingevoerde toezichtskader dat nu geëvalueerd wordt, zorgde er al voor dat verzekeraars de afgelopen jaren hun reserves flink moesten opschroeven.

Wel pleit het Verbond ervoor de regels zo aan te passen, dat deze beter rekening houden met het daadwerkelijke risico van lange termijn spaar -en pensioenproducten. Weurding doelt ook op levensverzekeringen waarvan Nederland er veel heeft, zeker in vergelijking met de ons omringende landen.

Levensverzekeraars houden het ingelegde vermogen via de betaalde premies immers voor een lange periode bij zich. Daardoor lopen zij dus minder korte termijn risico. De huidige Solvency-regels houden hier onvoldoende rekening mee,” aldus Weurding. 

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.