Ads Top

Leidraad Wwft en Sanctiewet aangepast

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft haar leidraad over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet aangepast.

Een aanpassing van de leidraad was nodig in verband met nieuwe regelgeving, zoals de instelling van het Ultimate Benificial Owners (UBO-)register. Daarnaast was er bij ondernemingen behoefte aan meer toelichting.

Belangrijk in het kader van de naleving van de Wwft is het register waarin is opgenomen wie de uiteindelijke belanghebbenden zijn van een onderneming of instelling, het UBO-register.
Het register maakt transparant welke personen het binnen een onderneming voor het zeggen hebben. Het register is op 27 september 2020 in werking getreden. Hiermee beoogt de overheid witwassen beter te kunnen bestrijden. In de leidraad wordt toegelicht wat het UBO-register is en wat de verplichtingen zijn voor Wwft-instellingen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.