Ads Top

Verzekeraars en banken bundelen krachten bij vervolg campagne aflossingsblij

Banken en verzekeraars vinden het belangrijk dat klanten met een aflossingsvrije hypotheek nu al nadenken over hun financiële toekomst. Daarom krijgt de campagne ‘Word ook aflossingsblij’ in het najaar een vervolg. De eerste campagne was een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken. Voor het vervolg op de campagne sluit het Verbond van Verzekeraars zich aan.

Uit een evaluatie eerder dit jaar bleek dat de campagne veel mensen heeft aangezet om na te denken over de toekomstige betaalbaarheid van hun hypotheek, ook op de langere termijn, als bijvoorbeeld de renteaftrek vervalt en het inkomen door pensionering lager is. Om ervoor te zorgen dat klanten niet voor financiële verrassingen komen te staan die nu al te voorzien zijn, benaderen banken en verzekeraars/adviseurs actief hun klanten om de toekomstige betaalbaarheid in kaart te brengen. Hierdoor kunnen klanten zo nodig en waar mogelijk tijdig maatregelen nemen om zorgeloos te kunnen blijven wonen.

De Nederlandse Vereniging van Banken startte op 1 oktober vorig jaar met de publiekscampagne ‘Word ook aflossingsblij’ omdat banken het belangrijk vinden dat mensen met een aflossingsvrije hypotheek goed nadenken over hun financiële situatie aan het einde van de looptijd. Voor veel mensen geldt dat zij nu al maatregelen treffen  om de hypotheek terug te betalen of dat ze weten dat ze aan het einde van de looptijd voldoende inkomen hebben om de lasten van hun hypotheek te kunnen blijven dragen. Maar er zijn ook mensen die niet sparen of waarbij het inkomen, bijvoorbeeld door pensionering, onvoldoende is voor een nieuwe hypotheek. In het vervolg van de campagne zal het accent, naast bewustwording, liggen op de mogelijkheden die deze groep heeft om tijdig maatregelen te nemen. Door bijvoorbeeld de hypotheek om te zetten, door te gaan sparen of door af te lossen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.