Ads Top

Flexinkomen makkelijker mee onder NHG

Starters met een flexibel inkomen krijgen meer mogelijkheden om een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) af te sluiten. De uitvoerder van de NHG begint daartoe dit najaar een experiment met een aantal kredietverstrekkers. Met gebruik van de zogeheten Arbeidsmarktscan kan de stabiliteit van het inkomen beter in kaart worden gebracht. Dit maakt het anders dan nu het geval is, voor starters met een flexibel arbeidscontract makkelijker om in aanmerking te komen voor een hypotheek.

Dat schrijft minister Ollongren (BZK) in een brief aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van het reguliere beraad binnen het Platform Hypotheken. In dit platform werken Rijk, kredietverstrekkers, toezichthouder AFM, consumentenorganisaties en brancheorganisaties samen om maatwerk bij hypotheekverstrekking te bevorderen en knelpunten op de hypotheekmarkt aan te pakken.

Uitgangspunt is een verantwoorde hypotheekverstrekking. Om overkreditering te voorkomen is het van belang dat de hypotheekverstrekker bij de bepaling van de leenruimte voldoende zicht heeft op de bestendigheid van het inkomen. Doorgaans wordt dan gekeken naar het gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 jaar. Voor flexwerkers en mensen die net in loondienst zijn en nog geen intentieverklaring hebben, kan dit een knelpunt zijn. Voor uitzendwerkers biedt de enkele jaren gelden ontwikkelde Perspectiefverklaring soelaas. Het aantal kredietverstrekkers dat hiermee werkt is toegenomen.

De Arbeidsmarktscan, die zicht geeft op carrièreperspectieven en de verwachte bestendigheid van het inkomen, is beschikbaar voor alle flexwerkers, maar wordt minder vaak aangeboden. Binnen het Platform is afgesproken dat de NHG dit najaar een experiment begint waarbij ook de Arbeidsmarktscan wordt geaccepteerd. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er voor alle mensen met een flexibel inkomen een nieuwe maatstaf komt waarvan ook ZZP’ers en freelancers profiteren.

De mogelijkheden voor een hypotheek op maat zijn het afgelopen jaar verder gegroeid. Voor senioren werd het makkelijker om te verhuizen naar een goedkopere koopwoning. Dat was eerder nog een knelpunt omdat zij voor een nieuwe hypotheek niet altijd voldeden aan de inkomensnormen. Na verduidelijkingen door toezichthouder AFM en de aanpassing van de NHG-voorwaarden toetsen hypotheekverstrekkers nu in de meeste gevallen op de daadwerkelijke lasten en komt de gewenste hypotheek in veel gevallen wel binnen bereik.

Verder doet het Nibud onderzoek naar de besparingen van huishoudens met hoge huurlasten ten opzichte van het inkomen. Dit kan inzicht geven in de mogelijkheden voor maatwerk op basis van de huidige huurlasten. Kredietverstrekkers passen dit nu beperkt toe. Recent is één aanbieder gestart met een pilot waarbij een huurverklaring kan worden gebruikt in de onderbouwing voor verantwoorde hypotheekverstrekking.

De partners binnen het Platform Hypotheken werken de komende periode verder aan het wegnemen van knelpunten op de hypotheekmarkt en het verzilveren van kansen. Zo is er veel belangstelling voor de hypotheekmogelijkheden bij investeringen voor verduurzaming. De minister roept hypotheekadviseurs en kredietverstrekkers op om klanten actief te wijzen op de mogelijkheden om extra te lenen voor toekomstige verduurzaming en op de rentekorting bij ‘groene’ leningen.

Hernieuwde aandacht is er voor de aflossingsvrije hypotheken. Het merendeel van deze hypotheken loopt in de periode tussen 2035 – 2038 af. De Nederlandse Vereniging van Banken start samen met het Verbond van Verzekeraars dit najaar met een nieuwe campagne ‘Word ook aflossingsblij’ om consumenten te wijzen op mogelijke risico’s en te nemen maatregelen.


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.