Ads Top

'MKB gebaat bij betere toegang krediet'

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zijn gebaat bij een breed en toegankelijk aanbod van financiering. Dat vraagt om meer banken die juist het mkb bedienen. Dat zegt MKB-Nederland in reactie op onderzoek van het Centraal Planbureau, waaruit onder meer blijkt dat het Nederlandse mkb minder vaak bancair krediet krijgt dan vergelijkbare bedrijven elders in Europa.

Het CPB constateert in het een dezer dagen verschenen onderzoek dat Nederlandse MKB ondernemers Europees gezien relatief weinig aanvragen voor bankleningen doen en dat banken deze aanvragen relatief vaak afwijzen. Volgens het Planbureau kan de  financiële gezondheid van het MKB nauwelijks een verklaring zijn voor het relatief hoge aantal afwijzingen, omdat Nederlandse mkb-bedrijven winstgevender zijn dan bedrijven elders en over een gemiddeld niveau aan eigen vermogen beschikken.

Hoewel het niet is bewezen, suggereert het CPB dat de lage acceptatie van kredieten voor het mkb het gevolg kan zijn van te weinig concurrentie tussen banken. Nederland telt immers maar een beperkt aantal grootbanken. Niet voor niets heeft MKB-Nederland vorig jaar al bepleit dat de Volksbank in het financieringsgat voor kleine en middelgrote bedrijven springt, met name vanwege het relatief hoge afwijzingspercentage van kredietaanvragen tot 250.000 euro. Bij de Volksbank draait inmiddels ook een pilot voor dit soort ondernemerskredieten.

Hoewel ondernemers zoveel mogelijk zaken financieren met eigen vermogen, blijft 'de bank' - van oudsher dé financier van het MKB - onmisbaar voor kredietverlening, aldus MKB-Nederland. De ondernemersorganisatie wijst in dit verband op het belang van de regeling BMKB (Borgstelling MKB-kredieten). Om de kredietverlening aan het mkb op gang te houden, mag het kabinet daar niet verder op bezuinigen.

Ook de ontwikkeling van alternatieve aanbieders blijft belangrijk omdat ondernemers zo meer te kiezen hebben. Dat past ook bij de grote diversiteit in het ondernemerschap.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.