Ads Top

ABN AMRO: ‘Voorzichtigheid vanwege handelsconflict’

ABN AMRO blijft zich voorzichtig opstellen vanwege toenemende economische risico’s. De bank behoudt daarom de neutrale positie in aandelen. Als redenen noemt ABN AMRO onder meer de onduidelijkheid omtrent het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China, en andere toenemende politieke risico’s. Obligaties zijn nog altijd uit de gratie (onderwogen). Binnen grondstoffen (overwogen) gaat de voorkeur uit naar goud.

Richard de Groot, voorzitter ABN AMRO Beleggingscomité: 'De stap achteruit in het onderhandelingsproces van het handelsgeschil tussen China en de Verenigde Staten temperde ons voorzichtige optimisme ten aanzien van de economische groei. We denken nog altijd dat een recessie in de VS kan worden afgewend, maar hebben wel onze toch al gematigde groeiprognose voor de eurozone, de VS, opkomend Azië en China naar beneden bijgesteld. Alle grote centrale banken hebben gereageerd op de toenemende economische risico’s die met de groeivertraging en de hernieuwde escalatie van het handelsconflict samenhangen. Wij verwachten dat de Fed tussen nu en het eerste kwartaal van 2020 de rente drie keer verlaagt. Ook verwachten we van de ECB een stimulering. Tegen deze achtergrond hebben we besloten neutraal te blijven ten opzichte van aandelen.'

ABN AMRO verwacht dat de druk op de lange obligatierentes aanhoudt. Daarom kiest de bank voor langere duratie in de obligatieportefeuilles. Dat doet de bank vanwege het zwakkere, economische klimaat en het besef dat de rente langer dan verwacht lager blijft. Hierdoor zijn deze portefeuilles gevoeliger voor rentebewegingen, wat gunstig is bij gelijkblijvende of dalende rentes. Obligatiekoersen stijgen immers wanneer de rente daalt. De huidige omstandigheden zijn nog altijd gunstig voor risicopremies (spreads) op risicovollere obligaties, vooral als centrale banken extra steun bieden. De voorkeur van ABN AMRO gaat dan ook uit naar obligaties met een hoger rendement (high yield), investment-grade bedrijfsobligaties en schuldpapier uit de opkomende markten.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.