Ads Top

Verzekeraars voldoende voorbereid op IDD

Verzekeraars zijn over het algemeen goed voorbereid op de nieuwe Europese richtlijn voor verzekeringsdistributie. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het ‘Klantbelang Dashboard’. De Insurance Distribution Directive (IDD) treedt op 1 oktober 2018 in werking.

In het jaarlijkse ‘Klantbelang Dashboard’ onderzoek van de AFM is ook gekeken of verzekeraars de geldende wettelijke normen uit de Wet financieel toezicht (Wft) naleven ten aanzien van vakbekwaamheid, productontwikkelings- en reviewproces en beloningsbeleid. Dit onderzoek richtte zich specifiek op de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. De verzekeraars scoren gemiddeld een voldoende. De AFM ziet nog wel ruimte voor verbeteringen, vooral op het gebied van samenwerking met intermediairs. De AFM verwacht dat de onderzochte verzekeraars de verbeterpunten voor 1 oktober 2018 hebben doorgevoerd.

Uit het ‘Klantbelang Dashboard 2018’ onderzoek blijkt dat verzekeraars over het algemeen goed op weg zijn met de aanpassing van hun dagelijkse praktijk aan de IDD. Op het gebied van vakbekwaamheid voldoen de meeste verzekeraars al aan de aangescherpte nieuwe regelgeving, zoals bijvoorbeeld op het gebied van tijdige bijscholing van leidinggevenden.

De AFM ziet ook mogelijkheden tot verbetering op het gebied van verstrekking van het verplichte Insurance Product Information Document (IPID). Over het algemeen hebben verzekeraars dit informatiedocument al beschikbaar. De AFM verwacht dat verzekeraars het intermediair waarmee zij samenwerken, goed informeren over de juiste wijze van verstrekking van het IPID. ?
Wat is de Insurance Distribution Directive (IDD)?

© Copyright AFM 2018 - alle rechten voorbehouden

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.